Våreverdier

Grit enables opportunities

Hvis du har grit så har du utholdenhet, dedikasjon og dristighet. Grit hjelper folk og selskaper med å møte fremtidens utfordringer på nye måter. Grit bryter vaner og endrer etablerte mønstre og rutiner. For å utfordre det etablerte må vi jobbe sammen for å finne vår nye tilnærming.

Curiosity drives change

Det vi har gjort så langt er ikke oppskriften for fremtiden. Det krever tilpasning, endring og utvikling av tilnærmingen vår for å bli klar for det fremtiden bringer. Det gjør at vi må møte dagens muligheter og utfordringer med et nytt tankesett og nysgjerrighet. For oss betyr det at vi må ha innsikt i moderne teknologi og benytte den på banebrytende måte. I Embriq er vi også nysgjerrige på hverandre og hvordan vi kan hjelpe hverandre å vokse som et team.

One unified team

Vi er unike – det har vi alle til felles og det forener oss. Når vi går sammen for å oppnå et felles mål komplementerer vi hverandre. Det betyr at vi sikrer involvering på tvers av fagområder og avdelinger for å dra nytte av all kompetansen som befinner seg i selskapet. Ved å kombinere talent og ekspertise er vi i stand til å tilby uovertruffen kvalitet og service.

Om oss

Vi forenkler kompleksiteten ved hjelp av industrialisert IT

Les mer