Hopp til innhold
Sinfra

Nöjda med nytt avtal! Från vänster till höger: Tomas Esselin och Helena Skarfelt (Marknad och försäljning Rejlers Embriq AB), Lars-Eric Larsson (Strategisk upphandlare Sinfra), Martin Sellman (Country manager Rejlers Embriq AB), Nabaz Dalshad (Upphandlingskoordinator Sinfra)

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete tillsammans med Embriq som varit en av våra leverantörer inom mättjänster under senaste avtalsperioden , säger Lars-Eric Larsson, Strategisk Upphandlare på Sinfra.

– Sinfra är en viktig partner för Rejlers då vi har många gemensamma kunder på elmarknaden och avtalet gör det enklare för medlemsföretagen att avropa tillhörande tjänster och produkter utan tidskrävande upphandlingar. Vi ser fram emot att vara ett kunskapsstöd och fortsätta vårt arbete med att guida företagen i rätt riktning., säger Martin Sellman, Country Manager Embriq AB.

Quant – Framtidssäkrat och flexibelt

Med det nya avtalet får Sinfras medlemmar tillgång till Quant, en flexibel mätvärdesplattform som är framtidssäkrad och som hanterar förändringarna på elmarknaden på ett smart och smidigt sätt. Exemplevis är  Quant redan integrerad med Elhub i Norge och Embriq följer utvecklingen av Elhub i Sverige. Quants insamlingsmotor hanterar flertalet mätartyper på den svenska marknaden och kan integreras till diverse MDM/KIS system. Kopplingarna sker via Drivers eller API.

Quant är ett av marknadens mest effektiva system beträffande utveckling och anpassning till Smart Grid funktionalitet. I Norge är Embriq marknadsledande med lösningen och drygt femtio procent av alla mätvärden från Norges elnätsföretag hanteras genom Quant. Med det nya avtalet erbjuds Sinfras medlemmar en plattform för flexibel hantering av mätvärden från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare.

Om avtalet

Ramavtalet omfattar leveranser av överordnade mätvärdeshanteringssystem samt tillhörande produkter och tjänster. Ramavtalet gäller i två år efter att avtalet trätt i kraft, med möjlighet till förlängning/prolongering i ett + ett år.


Om Sinfra

Sinfra är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. Sinfras upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga ramavtal. Sinfra har för närvarande 222 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

För ytterligare information kontakta:

Thomas Pettersen
VD Rejlers Norge

thomas.pettersen@embriq.no
+47 950 22 323

Lars-Eric Larsson
Strategisk upphandlare

lars-eric.larsson@sinfra.se
+46 (0)8 525 099 47

Flere artikler