Hopp til innhold
Image of Stockholm, Sweden during twilight blue hour.

Användning av solenergi (direkt omvandling av solinstrålning till värme och elektricitet) har en betydande roll för en hållbar energiförsörjning i Sverige och svenska företag är bland de ledande i Europa.

– Stockholms stad ser fram emot ett samarbete där vi tillsammans tar fram en rationell och kostnadseffektiv hantering och mätning av Stadens solelproduktion. Det primära syftet med avtalet är att kunna följa upp stadens mål om förnybar elproduktion, skatteredovisning samt för att erhålla elcertifikat och ursprungsgarantier för samtliga solelanläggningar, säger Kerstin Lundvik, Stockholm Stad.

Om uppdraget

Uppdraget innebär att samla in data från solelproduktionen på samtliga av stadens solcellsanläggningar, hantera rapportering av elcertifikat och konvertera insamlad data till lämpligt format för Stockholm Stads egen databas samt att visualisera produktionen på stadens solkarta. Ramavtalsperioden är 24 månader och kan förlängas i ytterligare två år, med ett år i taget.


Stockholms stad

Stockholm Stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 960 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser. Stockholms stad är organiserat i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadsövergripande styrning och uppföljning av förvaltningarna. Stadshus AB är moderbolag i stadens bolagskoncern som består av 16 dotterbolag och två intressebolag.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Pettersen
CEO Rejlers Norge

+47 950 22 323
thomas.pettersen@embriq.no

Malin Sparf Rydberg
Kommunikationschef

+46 070-477 17 00
malin.rydberg@rejlers.se

Flere artikler