Embriq IT for komplekse behov

Making data key to outstanding value creation

Embriq sin visjon er «Making data key to outstanding value creation». Mange bransjer står ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt – og hvor nye løsninger også må tilfredstille krav til bærekraft. For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Fakta

Embriq er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester.  Vi leverer løsninger som hjelper komplekse og transaksjonsintensive virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft. Med over 180 høyt dyktige og dedikerte ansatte betjener vi mer enn 200 kunder i Norden, som alle leverer samfunnskritiske tjenester innen bransjer som energi, produksjon, retail og andre datadrevne bransjer. Embriq har hovedkontor i Oslo og virksomhet over hele Norden.

Ledelsen

 • Thomas Pettersen

  Administrerende Direktør

  (+47) 950 22 323

  Kontakt meg
 • Arne Schjerpen

  Strategi og Finansdirektør

  (+47) 905 71 027

  Kontakt meg
 • René Eriksen

  Direktør IT Managed Services

  (+47) 982 49 016

  Kontakt meg
 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg
 • Martin Sellman

  Direktør Services

  (+46) 768 29 10 75

  Kontakt meg
 • Ritu Rampal

  Direktør Consulting

  (+47) 954 78 264

  Kontakt meg
 • Truls Klokkerud

  Markeds- og kommunikasjonsdirektør

  (+47) 992 51 975

  Kontakt meg
 • Jens Haug

  Direktør Produkt og Plattform

  (+47) 913 61 495

  Kontakt meg
 • Øystein Kloster

  Direktør IT Delivery and Operations

  (+47) 982 28 489

  Kontakt meg
 • Benedikte Thun

  HR Direktør

  (+47) 416 00 789

  Kontakt meg
 • Andreas Dolven

  Salgsdirektør IT Managed Services

  +47 905 92 931

  Kontakt meg