Embriq IT-partner for data intensive virksomheter

Fremtidens bærekraftige og digitale løsninger

Mange bransjer står ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt – og hvor nye løsninger også må tilfredstille krav til bærekraft. For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Fakta

Embriq er en anerkjent og ledende leverandør av industriell IoT-teknologi, programvare og IT-tjenester. Vi leverer løsninger som hjelper data-drevne virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft. Med over 175 høyt dyktige og dedikerte ansatte betjener selskapet mer enn 200 kunder i Norden som leverer kritiske tjenester til samfunnet. Dette er kunder innen sektorer som energi, FMCG, logistikk, produksjon og en rekke andre datakrevende sektorer. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomhet over hele Norden.

Ledelsen