Embriq IT for komplekse behov

Fremtidens bærekraftige og digitale løsninger

Mange bransjer står ovenfor et paradigmeskifte hvor digitalisering er sentralt – og hvor nye løsninger også må tilfredstille krav til bærekraft. For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet.

Fakta

Embriq er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester.  Vi leverer løsninger som hjelper komplekse og transaksjonsintensive virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft. Med over 180 høyt dyktige og dedikerte ansatte betjener vi mer enn 200 kunder i Norden, som alle leverer samfunnskritiske tjenester innen bransjer som energi, produksjon, retail og andre datadrevne bransjer. Embriq har hovedkontor i Oslo og virksomhet over hele Norden.

Ledelsen

 • Thomas Pettersen

  Administrerende Direktør

  (+47) 950 22 323

  Kontakt meg
 • Arne Schjerpen

  Strategi og Finansdirektør

  (+47) 905 71 027

  Kontakt meg
 • René Eriksen

  Direktør IT Managed Services

  (+47) 982 49 016

  Kontakt meg
 • Espen Kåsin

  Direktør Services & Software

  (+47) 415 35 950

  Kontakt meg
 • Martin Sellman

  Direktør Services

  (+46) 768 29 10 75

  Kontakt meg
 • Ritu Rampal

  Direktør Consulting

  (+47) 954 78 264

  Kontakt meg
 • Truls Klokkerud

  Markeds- og kommunikasjonsdirektør

  (+47) 992 51 975

  Kontakt meg
 • Jens Haug

  Direktør Produkt og Platform

  (+47) 913 61 495

  Kontakt meg
 • Øystein Kloster

  Direktør IT Delivery and Operations

  (+47) 982 28 489

  Kontakt meg
 • Benedikte Årseth

  HR Direktør

  (+47) 416 00 789

  Kontakt meg