Hopp til innhold
quant artikkel

Det har aldri vært enklere å komme i gang med proaktiv drift og analyse av nettet basert på data fra Smart Metering. Quant Insight genererer verdi fra alle de nye dataene som nå er tilgjengelige for nettselskapene.

Quant inntar en betydelig markedsposisjon i Skandinavia og teller selskaper som Hafslund, Agder, Lyse, Troms Kraft, Nettalliansen og Jamtkraft blant sine kunder. Måledata fra ca. 1,7 millioner målepunkter behandles av plattformen og Quant Flow-integrasjonsløsningen behandler i dag ca. 4 millioner varsler hver uke. Volumene vokser raskt.

Vårt mål med Quant har alltid vært å tilby den mest fleksible og kostnadseffektive Smart Grid-tjenesteplattformen på markedet. Det gir fleksibilitet for nettselskapene ved utrulling av smarte målere, men også for fremtidige prosjekter med fokus på optimalisering av nettdriften.

Quant Insight representerer en portefølje av tjenester som gir helt nye muligheter i proaktiv drift og analyse av distribusjonsnettverket. Dette inkluderer moduler for jordfeilanalyse, rapportering av utfall, kapasitetsberegninger, spenningskvalitet. For eksempel kan Insight Storm vise virkningen av værforholdene på distribusjonsnettet.

Med Quant Insight endres mulighetsbildet. Mange arbeidsprosesser i nettselskapene endres som et resultat av tilgjengeligheten av nye data. Dette genererer helt nye driftsmuligheter, og mange er usikre på hvordan de skal tilnærme seg denne endringsprosessen. Men Quant Insight gjør det enkelt å komme i gang.

Verdien ligger i dataene – slipp dem løs!


Quant Insight – accelerate your data!

Quant Insight realizes what has been a hot topic in the industry for many years: how to generate added value from the Smart Metering data..

Never has getting started with proactive operations and analysis of the grid based on data from Smart Metering been easier. Quant Insight generates value from all the new data that are now available to the utility companies.

Quant occupies a significant market position in Scandinavia and counts companies like Hafslund, Agder, Lyse, Troms Kraft, Nettalliansen and Jamtkraft among its customers. Meter data from approx. 1.7 million metering points are processed by the platform and the Quant Flow integration solution currently processes approx. 4 million notifications every week. Volumes are rapidly growing and when the Nordic data hubs come into service, growth will only accelerate further

Our aim with Quant has always been to offer the most flexible and cost-effective Smart Grid services platform in the marketplace. It offers flexibility for the utility companies in their roll-out of Smart Metering, but also on future projects involving the generation of operational value on the basis of all the new data that are now becoming available.

Quant Insight represents a portfolio of services that provide entirely new opportunities in proactive operations and the analysis of the distribution network.

This includes modules for ground fault analysis, outcome reporting, capacity calculations, voltage quality. For example, Insight Storm can display the impact of weather conditions on the distribution network.

This is a whole new world for the utility companies and we are very sure that many of them will find these tools extremely useful. They offer advanced analytical methods (machine learning), and smart user processes. Quant Insight includes services that can be deployed by all utility companies, irrespective of whether they have previously used Quant

Many internal workflows in the utility companies are changing as a result of the availability of new data. This generates entirely new operational opportunities, and many are unsure of how to approach this change process. But Quant Insight makes it easy to get started

The value is in the data!

Flere artikler