Hopp til innhold
Bilde av Greta Thunberg

Copyright by World Economic Forum / Manuel Lopez

Det adresseres både på NHO sin årskonferanse, i Davos, i FN og generelt alle større næring- og politiske fora. Vi vet at teknologi blir mer og mer vesentlig for hvordan vi mennesker lever sammen, hvordan vi beveger oss og jobber. Teknologi endrer de fleste aspekter ved livene våre. Derfor er digitalisering et hett tema for alle mennesker, uansett næring og alder. De aller fleste selskap har i dag digitalisering nevnt i sin årsberetning, og hvordan organisasjonen skal øke omsetning ved å utnytte ny teknologi og digitalisere dagens prosesser.

Samtidig opplever vi at unge over hele kloden, med Greta Thunberg i spissen, demonstrerer for at menneskeheten skal ta bedre vare på kloden vår. I år var alle jordens ressurser brukt opp rekordtidlig og alle fagmiljø roper varsku. FN publiserte en artikkel hvor de har gjennomgått 6000 uavhengige forskningsartikler og alle konkluderer med at klimaendringene er menneskeskapte, og det vil være vanskelig å begrense klodens oppvarming til to grader Celsius.

Disse megatrendene har noe å si for meg som jobber i Rejlers, og det henger sammen med at vi er Home of the learning minds.

Rejlers er et konsern spesialisert innen kjerneområder som Energy, Buildings og Digital services. Vi jobber med digitalisering og drift av IT løsninger, digitalisering av energiprodusenter og planlegging av elanlegg og energieffektivisering av bygg. Ser vi på disse forretningsområdene under ett har Rejlers en kompetanse som er unik i bade norsk og nordisk sammenheng.

På teknologisiden har vi utviklermiljøer som utvikler nye løsninger for energisektoren med bruk av moderne Sky-teknologi. Samtidig drifter vi tunge forretningsnære applikasjoner for noen av landets største kunder i egne datasenter eller i Public Cloud. Innen Energy og Buildings har vi prosjekter for bedre utnyttelse av bygg og anlegg, og spesielt innen energieffektivisering og prosjektering av el-anlegg. Vi jobber målrettet med å utnytte kompetansen vi sitter på i dag til å levere fremtidens teknologiløsninger.

Det er dette som er Home of the learning minds for meg som jobber i Rejlers. Kompetansen vi sitter på er unik, og i løpet av de neste årene vil vi se flere smarte bygg, bedre energiutnyttelse og mer utvikling av digitale tjenester hos eksisterende og nye kunder. Ved å jobbe sammen om de nye løsningene og utnytte hverandres kompetanse er vi et konsern som er rigget for fremtiden.

Vi er klare for å ta vårt ansvar i det større bildet, og vi har kompetansen og fagmiljøer som er ledende innen sine felt i dag. Ved å jobbe tettere og fokusere på kunnskapsdeling vil vi også utnytte denne kompetansen på tvers. Det gjør oss i stand til å levere et bredere spekter av tjenester, fra prosjektering og planlegging av drift og support av moderne bygg og anlegg med sensorer, data og energimål.

Det er bra for kundene våre – og det er veldig bra for planeten vi bor på og som våre etterkommere skal overta.

Flere artikler