Hopp til innhold
tekst med "Hva er Smart Grid?" og bilde av Myselie

La oss starte på toppen, og definere hva smart faktisk betyr. Det er egentlig et akronym, og står for Self-Monitoring Analysis And Reporting Technology(*). Men selve bruken av ordet smart har gjennom markedsføring og folkemunne blitt relativt utvannet. For er det egentlig smart at lyset slår seg på automatisk når du går inn i et bygg?

Hvordan vet du at noe er smart?

Svaret er nei – bygget er kun automatisert. Skal noe være SMART, må alle ledd være involvert. Det innebærer en samhandling mellom sensorteknologi, datainnsamling, tilgjengeliggjøring av data og de menneskelige arbeidsprosessene.

Flere tjenester og produkter beskrives ofte med ordet «smart». Det er altså i mange tilfeller ikke rett bruk av ordet.

AMS-måleren ble vendepunktet

Den viktigste sensorteknologien og til Smart Grid er AMS-måleren, altså den nye strømmåleren som har blitt installert i husene til folk. Med den nye måleren kan man hente ut målerdata i sanntid og helt ned til minuttsverdier – hvis man ønsker det.

Spørsmålet er om nettselskapene utnytter AMS-dataene i tilstrekkelig grad, et tema vi har vært innom i denne artikkelen «Nettleien og netttap – utnytter nettselskapene AMS-data i tilstrekkelig grad?»

Elhub: Den store datainnsamlingen

Elhub er et sentralt IT-system som samler inn all data for strømsalg, inn- og utflytting og opphør, samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Denne videoen forklarer enkelt hva Elhub er for noe.

Elhub, sammen med AMS-måleren, markerte starten på fulldigitalisering av verdikjeden i strømmarkedet

Embriq har vært med fra starten av

Embriq har gjennom flere år vært med på de store AMS- og Smart Grid-prosjektene i Skandinavia. Det innebærer blant annet håndtering av målerdata for Telenor Cinculus, og etablering av AMS-driftsstøtteløsning – sistnevnte dekker drift av 300 000 målepunkter for Gøteborg Energi.

Illustrasjons eksempel på SmartGrid

Før i tiden var ting enklere. Energien gikk rett fra kilden til sluttbrukeren. I dag har ting blitt mer komplisert som for eksempel at forbruker kan også produsere kraft, og derfor må man ha Smart Grid for å håndtere den nye hverdagen med mer komplekse systemer som for eksempel El-bil ladere, smarte hjem og solceller.

 

Det Embriq kan bidra med er de to siste punktene i Smart Grid-prosessen: Tilgjengeliggjøring av data og de menneskelige arbeidsprosessene.

Quant er en portefølje fra Embriq som er rettet mot energibransjen. Quant kan samle inn data fra ulike måleleverandører for blant annet Aidon og Kamstrup. Dataene kan dermed sømløst sendes videre til Elhub.

Vi kan stolt si at over 50 prosent av målerne i Norge bruker Quant som integrasjon mot Elhub. Quant kan også bidra med å gi bedre innsikt og analyse av dataene. Analyse på måleinnsamling, men også analyse på selve strømnettet.

Sammen med dataene fra AMS-måleren og andre sensorer, kan Quant samle sammen dataene i en felles analyseplattform. Ved å samle alle dataene i en fellesplattform kan du dra utnytte av Big Data analyse gjennom mønstergjenkjenning, slik at fremtidige prediksjoner blir mer presise.

Mer om hvordan Embriq kan håndtere Big Data kan du se her «Mer data gir økt effektivitet» og her «Quant Insight»

Vi må ønske digitaliseringen velkommen

Det utvikles stadig nye teknologier for å imøtekomme digitaliseringen av strømnettet. Når vi får bedre oversikt får vi et bedre beslutningsgrunnlag, som gjør det enklere å gjøre de gode driftsavgjørelsene.

Vi vet også at det er et stort behov for bedre overvåking på nettkomponentene. I dag er det ikke alltid like lett å forutse når noe må byttes ut, eller repareres – det er en av de klare fordelene ved å få et smart strømnett. Det lar oss effektivisere flere av arbeidsoppgavene som i dag er manuelle.

For nettselskapene vil det i tillegg bli lettere å varsle kunder om for eksempel planlagte utkoblinger. Sannsynligheten er også stor for at det blir kortere ventetid for å fikse feilen som har resultert i et strømbrudd.

Et smart strømnett gagner absolutt alle. Det vil gi fleksibilitet, færre feil og bedre energiutnyttelse – og det er helt avgjørende for miljøet.

(*) https://techterms.com/definition/smart

 

Kontaktpersoner

Flere artikler