Hopp til innhold

Kommentar av forretningsutvikler Svein Cato Winther.

Black Friday er starten på julehandelen for mange, og årets Black Friday ble ikke uventet den største handledagen på nett i Norge noensinne. Gjennom media kan man kan få inntrykk av at folk flest foretrekker å handle på nett. Enkelte, spesielt de som baserer egen forretning på netthandel, gir ofte inntrykk av at fysiske butikker snart har utspilt sin rolle.

Glem det, fysiske butikker vil bestå da de vil fortsette å være en naturlig integrert del av handleopplevelsen for de fleste i uoverskuelig fremtid. Sitert og fritt oversatt fra Independent Retailer: Nei, dette er ikke å fortrenge virkeligheten men det er en refleksjon av hva forbrukere tenker og gjør i dag, og hvordan gode aktører med fysiske butikker agerer på de nye utfordringene og presterer godt i det globale bildet til tross for at netthandelen vokser år for år.

Tallenes tale er klar

I 2014 var den verdensomspennende detaljhandelen (inkludert salg på Internett og i butikk) på ca. 22,5 milliarder dollar, hvorav netthandel utgjorde om lag 6%. Ifølge forskning presentert av Rutgers Business School, forventes denne andelen å øke opp til 9% frem mot 2018. Det viser seg at den forholdsvis lave prosentvise andelen som utgjør netthandel, forundrer mange av de jeg snakker med om fysiske butikkers fremtid.

En prognose fra Forrester Research viser at veksten i netthandelen vil fortsette med noe økt hastighet frem mot 2021, opptil 15%.

Web-influenced Retail Sales Prediction 2021

Det betyr at det forventes at fysiske butikker vil stå for hele 85% av totalsalget i 2021. Legg imidlertid merke til at 46% av salget i fysiske butikker vil være Web-påvirket, noe som støttes av tall fra Rutgers Business School som indikere at 55% av forbrukerne foretrekker et sømløst samspill mellom den digitale og fysiske verden når de handler.

Tallene viser vel egentlig at forbrukerne er mer opptatt av shopping enn av kanaler og min personlige spådom er at både rene netthandlere og de som ignorer den digitale delen av kundereisen, vil bli marginalisert og være forbeholdt bransjer og produkter med en forholdsvis snever appell dersom de ikke bygger allianser for å utligne svakhetene med respektive kanal. I nær fremtid vil vi sannsynligvis bare snakke om handel eller retail igjen.

Klodens detaljhandelsgiganter har skjønt det

Fremtidens handel vil utgjøre et avansert samspill mellom fysiske og digitale berøringspunkter. De som vil vinne har allerede nå en klar formening om hvordan de skal betjene digitalt utstyrte forbrukere for å være relevante og arbeider kontinuerlig med å bygge en bro mellom fysiske og digitale berøringspunkter.

Amazon som står for ca. 43% av netthandelen i USA, er nå verdens tredje største detaljist, og jobber på spreng med å få lansert sitt digitaliserte, men fysiske konsept Amazon Go. De har kjøpt opp Whole Foods med nesten 500 butikker i Nord- Amerika og Storbritannia og inngår omfattende samarbeidsavtaler med tradisjonelle aktører for bl.a. å sikre seg et solid fysisk fotavtrykk i markedet.

Wal-Mart* er fortsatt den største detaljisten på kloden og driver totalt 11.695 butikker over hele verden. De jobber kontinuerlig for å balansere gapet mellom det fysiske og digital og bruker sitt store nettverk av butikker for å skape konkurransefortrinn over sine online konkurrenter. Klodens detaljhandelsgiganter har skjønt hva som gjelder og agerer deretter. Undersøkelser viser at detaljister som i flere tiår bare har operert fysiske butikker, er litt i villrede i forhold hvordan de skal angripe denne nye situasjonen. Uansett tror jeg utrykket «Adapt Or Die» til en viss grad er dekkende.

Skal vi tro Forrester Research vil 85% av kundene foretrekke å handle i fysiske butikker i 2021, men både den digitale innflytelsen og salgsandelen på nettet vil vokse ytterligere.

Fremtidens vinnere innen varehandelen vil skape effektive, sømløse og friksjonsfrie handleopplevelser basert på forbrukernes krav og forventninger og lykkes med å være relevante i både digitale og fysiske berøringspunkter. De vil teste ut og investere i teknologi og løsninger som styrker virksomhetens konkurransekraft i form av flere tilbakevendende kunder, lavere driftskostnader samt høy nøyaktighet og god synlighet i varebeholdningen.

Hver bransje og hver virksomhet har sine utfordringer og må gjøre sine prioriteringer. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke finnes noen vidundermedisin tilgjengelig.

Et lite tips til slutt i forhold til hvor å begynne: Uten høy nøyaktighet i varebeholdningen og evnen til å synliggjøre denne for potensielle kunder på en relevant måte blir det vanskelig.

Tradisjonelle varehandelsvirksomheter som lykkes i sin digitalisering vil ta en betydelig andel av den voksende andel netthandel også! For å understreke mitt poeng vil jeg avslutningsvis gratulere Elkjøp Nordic som årets vinner av Black Friday på nettet.

Les mer om våre løsninger for retail her.

Flere artikler