Hopp til innhold
grønne bygg

For å løse klimautfordringene må vi jobbe smartere og utnytte ressursene bedre. Dette stiller nye krav til håndtering av enorme datamengder, sanntidsdata og tilstandsinformasjon – samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Digitalisering gir bedre utnyttelse av ressursene. Det handler om å omsette dette til gevinster – for kundene, samfunnet og miljøet

Ikke minst gjelder dette for energibransjen. Digitaliseringen av energisektoren gir mange nye IT-utfordringer, samtidig som kravene til effektiv drift i kjernevirksomheten stadig øker. Rejlers har unik kompetanse på hele spekteret av utfordringene energiselskapene står ovenfor. Vi er dyktige på smart IT-drift av infrastruktur med veltilpassede driftsprosesser. Eksempelvis kan vi ta ansvaret for både innsamling og leveranse av ferdig validerte måleverdier. Med vår prosesskompetanse og driftsrutine kan vi hjelpe deg med etablering av lokalt driftsmiljø eller ta ansvar for driften i avtalte perioder

Globale klimaendringer er et felles samfunnsansvar og vil medføre store omstillinger innenfor kraftsektoren. Fremtidens strømnett står overfor helt nye krav til sanntidsdata og tilstandsinformasjon samtidig som kravene til drift og leveransekvalitet skjerpes. Vår solide bakgrunn innen kraftsektoren gjør oss til en kompetent, innovativ og fremtidsrettet samarbeidspartner.

Vi har omfattende erfaring fra de fleste områder innen transmisjon og distribusjon av elkraft og tilbyr konsulenttjenester innen hele denne verdikjeden. Dette gjelder alt fra utredninger og analyser til beregning, prosjektering og dokumentasjon av anlegg, samt oppfølging ved bygging og kontroll av eksisterende infrastruktur.

Vi skal alltid være best på kompetanse. Det handler om å forstå våre kunders virksomhet og utfordringer – og mulighetene som ny teknologi gir for å løse utfordringene. Derfor må vi kontinuerlig jobbe med læring. Vi skal være best på å forstå kundene og vi skal være best på å tilegne oss ny teknologi.

Flere artikler