Hopp til innhold

Hva er NIS2-direktivet?

NIS2-direktivet er en oppdatert versjon av det opprinnelige NIS-direktivet, og har som mål å styrke sikkerheten til nettverk- og informasjonssystemer som er essensielle for samfunn og økonomi. De viktigste endringene inkluderer et bredere omfang som dekker flere sektorer, økt samarbeid mellom EU-land, enhetlige sikkerhetsstandarder og strengere tilsynsmekanismer.

Nye krav og standarder

NIS2-direktivet innfører flere nye krav for å opprettholde høy sikkerhet. Din virksomhet må etablere robuste risikohåndteringsprosesser, inkludert regelmessige risikovurderinger og oppdatering av sikkerhetstiltak basert på disse vurderingene. Det stilles også krav til rask rapportering av sikkerhetshendelser til nasjonale myndigheter innen 24 timer etter oppdagelsen, samt detaljerte oppfølgingsrapporter.

Sikkerhetskravene omfatter også hele forsyningskjeden. Virksomheter må evaluere og overvåke sikkerheten til leverandører, og inkludere spesifikke sikkerhetskrav i kontrakter. Økt sikkerhetsbevissthet og kompetanse blant ansatte er også viktig, med regelmessig opplæring i cybersikkerhet og simulering av sikkerhetshendelser.

NIS2 krever dedikert ledelse for informasjonssikkerhet. Dette inkluderer utnevnelse av en Chief Information Security Officer (CISO) som rapporterer til toppledelsen og utvikler en omfattende sikkerhetsstrategi. Teknologiske tiltak som IDS, kryptering, regelmessige sikkerhetsoppdateringer og sikkerhetskopiering av data er også essensielle krav under direktivet.

Husk fristen!

24. oktober 2024 er datoen du senest må ha innført nødvendige tiltak til. Hvis en virksomhet ikke oppfyller kravene i NIS2-direktivet kan konsekvensene bli alvorlige. EU har innført strenge sanksjoner for å sikre at sikkerhetsstandardene overholdes. Her snakker vi betydelige bøter som kan nå opptil 10 millioner euro, eller 2% av den årlige omsetningen, avhengig av hvilket beløp som er høyest. Det er derfor avgjørende å implementere nødvendige tiltak innen fristen for å møte kravene.

Din partner på cybersikkerhet

Hos Embriq har vi en rekke eksperter på NIS2-direktivet, og vi er din pålitelige partner for å navigere det komplekse landskapet av cybersikkerhetskrav. Vi hjelper deg å styrke din virksomhets motstandskraft mot cyberangrep, og ikke minst sikre en trygg digital fremtid.

 

Les mer om hvordan du navigerer de nye cybersikkerhetskravene

Kontaktpersoner

Flere artikler