Hopp til innhold
Profilbilde av Thomas Pettersen

Inntil nylig har den beste referansen for sum på strømregningen vært å spørre naboen, og var det omtrent likt så har vi vært fornøyde. Frem til nå. Nå sitter den jevne forbruker og følger med på strømbørs og apper og planlegger klesvasken. Med priser som gjør saftige innhogg i familieøkonomien, har dette fått stor oppmerksomhet, og også overskygget den egentlige diskusjonen, nemlig en effektbasert tariff, som er lettere å forstå og forholde seg til.

Markedskreftene har gjort oss avhengige av kraftkrevende pro- dukter, og vi er lært opp til at disse er bra for både for miljø og lommebok. At dette er effektkrevende utstyr som skaper store utfordringer i strømnettet er noe de færreste vet.

Folk flest vil redusere strømkostnadene sine, men også ta sin del av samfunnsansvaret når det gjelder miljø, og det grønne skiftet. Strøm er komplekst, og har til nå vært et tema for spesielt interesserte. Hvis strøm- priskrisen har tilført noe positivt, må det være at flere forstår hvordan dette markedet fungerer. Forståelsen er en del av nøkkelen.

Utklipp fra Dagsavisen debattinnlegg

Utklippet er hentet fra Dagsavisen

Fredag 1. juli fikk vi ny nettleiemodell. Den gir ikke full gass på nødvendige adferdsendringer. Vi kan ikke bygge motorveier etter etter- spørselen i rushtrafikken, eller kirker etter antall besøkende på julaften. Man må starte et sted som engasjerer og motiverer kundene. Den nye modellen gjør det mulig for forbrukeren å følge med, et rettferdig skritt i riktig retning. Den vil sakte drive frem endring, og vi blir utstyrt med muligheter til å forstå hva hver enkelt kan gjøre for å påvirke strøm- kostnadene.

Vi må læres opp, og gjerne med gulrot isteden for pisk! Nå får kundene en sjanse til å reagere før de straffes for en times overforbruk. At elbilen dessverre sto til lading sam- tidig som familien stod i kø for å dusje midt under middagslagingen. Det er det vanskelig å lære av.

Konklusjonen er at ny nettleiemodell gir forbrukeren forutsetninger for å bidra til endring. Den er lettere å forholde seg til, og gir grunnlag for forståelse for et komplisert kraft- system. Nå består jobben i å kommunisere strøm på en måte som gjør at folk forstår hvordan de kan engasjere seg.

Dette debattinnlegget ble publisert tirsdag 5. juli av Dagsavisen. Skrevet av Thomas Pettersen, CEO i Embriq om nettleie.

Kontaktpersoner

Flere artikler