Hopp til innhold
Elektrifieringsstrategi

Många av åtgärderna kommer direkt eller indirekt beröra nätbolags verksamhet, Mycket focus kommer ligga på effekt efterfrågeflexibilitet etc. Betydelsen av korrekt data med hög tillgänglig och god säkerhet har aldrig varit så tydlig som nu.

För att kunna tillgodose många av de 67 kraven kommer ett behov av ett system som kan kontrollera och kvalitetssäkra data att bli en viktig komponent.

Dessutom för att kunna leva upp till målen kommer det att krävas att integrationer och kundärenden hanteras på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt.

En gemensam nämnare är att samarbete mot ett sammanhållet energisystem snarare än ett separat elsystem är målet, samt se att både elsystemet ihop med fjärrvärme och vätgas öppnar upp för möjligheter att flyta energi mellan tider, syfte att minska det totala effekt beroendet på respektive kraftkälla, Industrin kommer troligen att nyttja vätgas teknik för att minska sina risker med effekttoppar.

Det finns många intressanta tekniker för att hantera den så kallade efterfrågeflexibiliteten, allt från att använda fjärrvärmen som en resurs för att lagra el till rena batterilager, eller pumpa vattenkraft tillbaka vid överskott.

Listan kan göras lång men brist på innovativa lösningar saknas inte.

Det är en intressant och spännande framtid energibranschen har framför sig.

Kontaktpersoner

Flere artikler