Hopp til innhold

1. Lokal produksjon 

Markedet er i rask endring, og det finnes en del utfordringer. – En stor utfordring er lokal produksjon i nettet (mikroproduksjon), typisk solceller på bolighus. En annen stor utfordring er overgangen til måling på kvartersnivå. Dette medfører omkonfigurering og endringer i IT systemene, og bytting eller omkonfigurering av målere over 63 ampere, forteller Moborn. Det at målerne skal over på kvartsnivå istedenfor timesnivå må skje innen 1. november 2023. – Det kan være krevende for mange nettselskap, fordi det vil kreve mye av de ansatte, og det er få mennesker i Sverige som sitter på denne ekspertisen, følger Lindén opp. 

2. Innsamling av data

Det vil stilles høyere krav på innsamlingskvaliteten. Alle rapporter i innsamslingsverktøyet som nettselskapene bruker må kunne håndtere at rapporteringer stilles om. Dette er for å kunne vise den høyeste kvartersverdien, istedenfor den høyeste timesverdien. – Bare i løpet av de siste 6-7 årene har det blitt veldig komplekse krav til de ansatte i nettselskapene. Vi ser at en del mangler kunnskap når systemer, krav og regler raskt blir mer komplekse, og det er her vi kommer inn. På Embriq har vi ekstremt stor kunnskap og ekspertise på nettopp håndtering og innsamling av data, forteller Lindén. 

3. Aggregatoren 

Knapphet på kapasitet i eksisterende elnett gjør at behovet for fleksibilitet i nettet er økende. – Derfor ser vi at det begynner å komme en ny type aktører som vi kaller aggregatorer, forteller Moborn. – Nettselskapene kan kjøpe fleksibilitet av disse aggregatorene for å kunne holde balansen i nettet. Aggregatoren opererer i nettet uavhengig av netteieren. Det stiller nye krav til systemene, aggregatoren kan lage delpunkter, såkalte balansepunkter, bak netteiers måling, fortsetter han. 

4. Kompetanse 

Moborn forteller at vi ser det finnes en kunnskaps- og personalbrist hos mange nettselskap. Grunnen til dette kan være at mange venter på at Elhub`en skal komme. Siden den ikke kommer enda, skaper det utfordringer for de som da mangler kompetansen som trengs. – Det ser vi ofte når vi er ute hos kunden, at det er mye lettere for oss å komme inn og jobbe i deres system, enn at de skal ansette og lære opp noen nye i tillegg til alle andre prosjekter de holder på med, fortsetter Lindén. – Vi avlaster kunden med vår kompetanse og smarte IT-systemer for at nettselskapene skal kunne drive den daglige driften uten problemer, følger Moborn opp. 

5. Forandring skjer raskt 

Når forandringer skjer i rask takt, byr det på utfordringer å henge med. – Jeg vil påstå at det aldri før at forandret seg så raskt som nå, forteller Moborn. I tillegg til utfordringene nevnt over, nevner han også endringer for sameier, og hvordan alle nettselskapene skal håndtere større mengder data. Lindén er enig og følger opp med å sammenligne med hvordan det var før. – Tidligere ble gamle målere renovert, til at vi nå har veldig komplekse teknologiske system som skal snakke med hverandre, og integrasjon med mange databaser. I tillegg skal du alltid forsøke å tolke hva som skjer i morgen. Og det blir bare mer og mer komplekst, fortsetter Lindén. 

6. Mer behov for ekspertise

De komplekse kravene til de ansatte i nettselskapene har blitt høyere. Behovet for ekspertise på området er stort. – Det er vanskelig for nettselskapene å dekke alle disse behovene på egenhånd, og det er derfor de kommer til oss, så vi kan dekke dette behovet for de, forteller Lindén. Moborn legger også til viktigheten av at nettselskapene må ha sikkerhetskompetansen oppe på rett nivå. – Dette må outsources for å sikre den beste kompetansen. 

7. Effektivitet 

På grunn av nye inntektsrammer i 2023 kommer det til å stilles høyere krav til å ha en effektiv organisasjon. Effektivitet blir derfor bare viktigere og viktigere for nettselskapene, for å kunne håndtere sitt nett og jobbe med de rette ressursene. – I og med at man har en kompetansebrist og en ressursbrist så er nettselskapene avhengig av å øke effektiviteten, og her kommer viktigheten av outsourcing inn igjen. Effektiviteten øker ved å la de ansatte gjøre det de er gode på, og outsourcer resten til Embriq, forteller Moborn. 

8. Sikkerhet

– Det kommer et nytt NIS-direktiv fra EU. Det heter NIS2, og omhandler sikkerhet og trusler i kritisk infrastruktur, forteller Moborn. Dette vil sette større krav til nettselskapene å kontrollere at hele leveransen er komplett. Det kommer til å bli svært utfordrende for nettselskapene selv å opprettholde denne kompetansen for sikkerhet. 

9. Samarbeid

Samarbeid mellom alle aktører er helt essensielt. – Det er enkelt å miste sin rolle i markedet dersom man ikke er med og samarbeider, forteller Moborn. Løsningen er å finne sin egen nisje, finne det man er god på, og samarbeide godt på de områdene der man ikke selv er ekspert. Det handler også om å bygge relasjoner. – Kunden kommer til å kreve at vi er behjelpelig når det er et problem, og ved å skape et godt samarbeid skaper det trygghet for kunden som da vet at de alltid har tilgang til den nødvendige kompetansen de behøver, avslutter Moborn.  

Med til sammen over 50 års bransjeerfaring kan Annica og Anders trygt si at de opererer i en bransje i stadig endring. Er du klar over dette, og setter pris på behovet for å kontinuerlig utvikle deg i takt med bransjen, er det fantastisk å være med på reisen! 

Kontaktpersoner

Flere artikler