Hopp til innhold

Andrè Gjørven, Fagansvarlig for spenningskvalitet i nettselskapet Mellom AS sjekker Quant Insight før han sjekker Facebook om morningen. Han er svært fornøyd med hvordan Quant Insight inngår sømløst i nettdriften med god sammenstilling, presentasjon og visualisering av data.

Mellom AS (tidligere NEAS Nett) er et av nettselskapene på Vestlandet, nærmere bestemt Kristiansund og ytre Nordmøre. En by ytterst i havgapet på Nord-Vestlandet, og med dekningsområde fra Grip til Trollheimen. Spredt geografi og til tider svært røffe værforhold gjør det utfordrende for Mellom å til enhver tid levere uavbrutt kraftforsyning til sine 26.000 kunder.

Sivilingeniør André Gjørven har jobbet i Mellom i 10 år, og er i dag fagansvarlig med spenningskvalitet som spesialfelt. Siden høsten 2019 har han vært delaktig i digitaliseringen av selskapet, da de fikk sitt første AMS-kart. I prosessen med målerbytte gikk mange av nettselskapene i Møre og Romsdal sammen om anskaffelse og utrulling av AMS-målerne, og prosjektet Smartstrøm Nordvest ble etablert. For å håndtere måleverdiinnsamlingen fra 153.000 målere ble driftsselskapet Smarthub opprettet.

I 2020 ble Smarthub i Molde kjøpt opp av Embriq, som kunne tilby sin løsning for visualisering av AMS-data: Quant Insight.

Quant Insight er en programvareløsning som gjør data om til innsikt. For nettselskap gir verktøyet nytteverdi i alle faser og ledd – både planlegging, bygging og drift– og til sluttkunden.

Utfordring

Den første tiden med AMS-målerne var fokuset rettet mot å få stabilitet på innsamlingen, og smått om senn ta steget til å samle timeverdier fra alle sluttkunder. Alt ble samlet i ulike digitale løsninger, men med mange begrensninger. Blant annet var det et stort savn å få sammenstilt forbruksdata og se aggregert totalbelastning på en linje eller en transformator. Ved å få satt opp timeverdier ved siden av hverandre kan man se hvordan disse summerer gjennom døgnet og året til en maksbelastning i nettet.

Hos Mellom så man også et voksende behov for tilgang til livedata for å bedre kunne kartlegge, overvåke og feilsøke i lavspenningsnettet.

– I vårt røffe kystklima opplever vi ofte kontaktsvikt og fasebrudd som følge av stormer, lyn og saltpåvirkning. Det er lange avstander som gjør det tid- og ressurskrevende å sende ut montører på leting etter brudd og jordfeil. Et system som kunne gjøre oss i stand å se og analysere slike hendelser i lavspentnettet ville være et kvantesprang, sier André Gjørven, fagansvarlig i Mellom AS.


Til tider er det svært røffe og krevende værforhold i Mellom sitt nettområde.

Løsningen

Embriqs Quant Insight ble løsningen for Mellom og de andre nettselskapene i nordvest. Etter en liten overgangsperiode, der det gamle systemet ble stengt ned og alle data overført til ny løsning, var det lav brukerterskel for å komme i gang med Quant Insight. Og derfra var det bare å gi gass i en ny verden av innsikt.

– Etter at vi fikk Quant Insight etablerte jeg raskt en ny rutine sammen med morgenkaffen med å sjekke systemet for ferske alarmer på jordfeil og spenning, og det ble raskt slikt at jeg prioriterte dette før Facebook. Quant Insight viste seg nemlig svært effektiv for å spore denne typen feil, og sammen med litt proaktiv jobbing mot sluttkundene så har vi nå omtrent utryddet jordfeil i vårt nettområde. Det er utrolig hva som kan løses via noen tekstmeldinger, og den innebygde SMS-modulen kan benyttes for å komme i kontakt med sluttkunden, sier Gjørven.

Quant Insights nøkkelegenskaper gjør at man kan reagere raskt på hendelser.  Et hendelseskart med ulike filtervalg gjør at man har full oversikt, og kan følge med i sanntid. Forskjellige moduler er tilpasset spesielle analysebehov, f.eks belastning, leveringskvalitet og jordfeil. I jordfeilmodulen får man en samlet visning av data både fra AMS-målere og nettstasjonsovervåkning, og det er også lagt vekt på at det tydelig framkommer det man ikke vet, såkalte blindsoner.

– Quant Insight samler alle dimensjonene av nettnytte. Jeg bruker kartvisningen som startskjerm. Det er enkelt å gjøre gode vurderinger, vi har bedre driftssikkerhet og oppetid. I tillegg sparer vi mye verdifull montørtid, der både antall utrykninger og tidkrevende jordfeilsøk har gått betraktelig ned. Dette frigjør montørressurser som heller kan brukes til å bygge strømnett – det trenger vi, sier Gjørven.


Eksempel på fasebrudd ved Meløya som ble oppdaget og lokalisert med Quant Insight.

Løsningen gjør at de fleste feil blir oppdaget tidlig, og gjerne før kundene merker det.  AMS-alarmer gjør at mye kan løses fra kontorpulten, alt fra diagnose på kontaktsvikt i lavspentnettet, til å hjelpe kunder å lokalisere jordfeil. Ved storm og uvær sparer man seg også for hundrevis av kundetelefoner ved at AMS-data på strømbrudd blir presentert direkte på et tilpasset utfallskart, som er synlig på hjemmesiden til nettselskapet. Da vet kundene at nettselskapet vet.

– Vi har også mange færre utrykninger på vakt fordi vi ser forvarsel på feil under utvikling og kan agere i løpet av arbeidsdagen. Og om en fritidsbolig blir strømløs i en storm, oppdager vi det i god tid før fredag kl 20 når kunden kommer fram og er klar for helg på hytta.

Quant Insight har også vært til praktisk støtte for montører på  vedlikeholdsarbeid som f.eks. merking av kabelavganger i lavspenningsnettet. Ved å foreta en kort utkobling kan man se i hendelseskartet hvilke målere som blir registrert med strømbrudd samtidig, og dermed være sikker på at man får merket anlegget korrekt.


Quant Insight er også tilgjengelig på mobile klienter og gir nyttig informasjon om hendelser i nettet for personell ute i felt.

Analyse og utvikling

De ulike Quant Insight modulene som f.eks. kapasitet, produksjon og leveringskvalitet, er svært nyttige for planlegging av strømnettet til f.eks. nye hus og hytter.  Med avlesning av reelle målte verdier fra alle deler av en trafokrets får man et mye mer presist bilde av faktiske forhold, og ser eventuelt hvor skoen trykker.  Man kan se hvor tungt en transformator er belastet og hvor mye strøm som går på linjene. Ulike grafer viser forbruk, registrerte hendelser, værdata, og målt spenning og strøm hos sluttkunde.

Embriq tilbyr kontinuerlig oppfølging og videreutvikling av tjenesten sammen med kunden. Via kundeservicesystemet Mpoint melder man inn behov for hjelp og feilretting i daglig drift av hele infrastrukturen for måleverdier. I tillegg så har Quant Insight en egen idèbank hvor brukerne kan dele blant annet innspill til systemforbedringer. Som superbruker deltar André i ekspertgrupper om utvikling av funksjoner for å bedre forstå hva målerne forteller og hvordan man kan tilpasse programmeringen av hva målerne skal gi signal om. I et månedlig brukerforum, der også superbrukerne og systemutviklerne deltar, deles og presenteres nyheter og oppdateringer.

Veien videre

En tjeneste og løsning kan alltid bli bedre, men med den kontinuerlige videreutviklingen av funksjoner er det en fryd å stadig oppdage nye muligheter og bruksområder.

– Det er kort vei fra innspill til programmering og utrulling til sluttbruker.

Det er også viktig at nettselskapets grunndata på anlegg og nettstruktur er nøyaktig og oppdatert, slik at alt det som måles har et korrekt skjelett som det skal legges over. Jo mindre gammelt rusk, feil og mangler, desto tydeligere bilde får man presentert, og desto mer presist kan man angripe en feilmelding. Det hjelper ikke så mye å få strømbruddsalarm fra en måler om den ikke har koordinater, så man ikke vet hvor den befinner seg. Eventuelt kan den tegnes på andre siden av planeten, fordi x- og y-koordinat er byttet om. En egen modul for datakvalitet lister opp anlegg der viktig informasjon mangler, eller logikken ikke er helt på plass.

Hvorfor skal man velge Quant Insight?

– Ingen grunner til å la vær! Alle muligheter for nettnytte blir oppfylt i Insight sier en fornøyd Andrè Gjørven i Mellom AS.

Flere artikler