SitooMolnbaserad POS och Unified Commerce

Resultatoptimering genom attraktivitet, effektivitet, minskad kapitalbindning och hållbarhetsfokus

Dagens konsumenter förväntar sig enhetliga shoppingupplevelser i alla kanaler. Om inte alla säljkanaler är hopkopplade i realtid, kommer det att vara en utmaning att skapa de förväntade upplevelserna på ett kostnadseffektivt sätt. Vi upplever att det är riktigt många återförsäljare som inte lyckas infria dessa förväntningar.

Kontakta våra experter

Realtidsdata ger lägre klimatavtryck

Realtidsdata som är tillgänglig i alla säljkanaler gör det möjligt för återförsäljare att visa, sälja och leverera alla tillgängliga produkter var som helst, och hantera returer så som kunderna vill. Vi tror att möjligheterna att returnera varor som har köpts online i närmsta butik kommer att bidra till att minska klimatavtrycket och göra det mer attraktivt för klimatmedvetna konsumenter.

Med tillgång till samma produkt-, lager-, order- och kundinformation överallt i realtid kopplas butiker och online-säljkanaler ihop till en enhet, vilket vi är säkra på kommer att resultera i en kraftig ökning av försäljningen.

Full kontroll på lagernivåerna

När lagerbehållningen från alla lagerställen, inkl. butikerna, är tillgänglig överallt kan varutillgängligheten maximeras och order hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Dessutom underlättar detta för en minskning av det kapital som är bundet i varulager genom att man inte har samma behov av ”överköp” för att säkra tillgången i respektive kanal. Vi tror också att det är klimatsmart att varor plockas, skickas eller hämtas från ett lager som ligger så nära konsumenten som möjligt.

Bättre kundupplevelse

Det är viktigt att inte glömma butikspersonalens betydelse för den totala kundupplevelsen. Med mobilitet, kontaktlösa betalningsmedel, tillgång till alla lager, 360° visning av kunderna, mer produktinformation, offline-funktion, KPI:er m.m. kan personalen erbjuda kunderna ännu bättre service.

Så överträffar du kundernas förväntningar

I grund och botten handlar det om att överträffa kundernas förväntningar och krav. Det är viktigt att kunna erbjuda smidig shopping för allt från produkttillgänglighet och betalningsmedel för leverans och returer. Förstärk gärna upplevelsen med personliga erbjudanden via sömlös integration med marknadsledande CRM-lösningar eller genom att använda RFID-teknik, Interaktiv Signage eller andra innovativa lösningar från Embriq.

Banbrytande teknik

Sitoos banbrytande teknik gör att det går enkelt och snabbt att upprätta den plattform du behöver för att möta dagens och morgondagens krav och förväntningar från konsumenterna.