Hopp til innhold

När Jönköping Energi implementerar tjänsten från Embriq kommer en del av det löpande arbetet att vara:

  • Sökning efter saknade mätvärden
  • Bearbetning av insamlade mätvärden
  • Uppföljning av misslyckade Prodat-meddelanden

Arbetet frigör tid åt Jönköping Energis egen personal som i stället kan fokusera på uppgifter som kräver lokal- och slutkundskännedom, och därigenom stärka sitt varumärke och marknadsposition. Jönköping Energi kan följa arbetet kring mätvärdeshanteringen och Prodat-arbetet i gränssnittet TP-Webb via realtidsuppföljning när mätvärden läses in och arbete utförs.

”Embriq har länge arbetat med kraftnätsbolag vilket är ett arbete som lagt grunden när vi vidareutvecklat både system och driftsfunktionen att även omfatta elhandel. Att parallellt arbeta med kraftnäts- och elhandelsbolag skapar synergier och stärker vårt erbjudande och kunnande. För JEAB:s elhandel erbjuder vi en hjälp där JEAB kan fokusera på kommunikation med sina kunder medan vi gör det administrativa arbetet med att samla in och validera mätvärden. Jag ser fram emot att starta samarbetet med JEAB” säger Martin Sellman, Director Services på Embriq.

Om Jönköping Energi AB

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och är en koncern som omfattar fyra bolag. Koncernen har en politiskt tillsatt koncernstyrelse och en gemensam vd samt företagsledning. Jönköping Energi har verkat för Jönköping sedan 1907 då deras verksamhet startade på Vallgatan inne i centrala Jönköping. De har varit verksamma här i över 100 år.

Om Embriq

Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, programvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva företag att optimera sin konkurrenskraft i branscher som energi, industri och detaljhandel. Embriq har över 220 anställda och tillhandahåller tjänster i Norden.

Kontaktpersoner

Flere artikler