PowercatchHandla utifrån dina data

Automatiserade arbetsprocesser

Automatisering ger effektivisering

Powercatch är en framtidsanpassad plattform för uppdrag och samhandling som är baserad på Atlassian Jira. Plattformen stödjer de viktigaste arbetsprocesserna för planerare, arbetsledare och installatörer. Powercatch är helt enkelt ett bättre planeringsverktyg!

Powercatch samlar alla uppdrag på ett ställe, vilket ger en effektivare och mer kvalitetssäkrad drift. Smartare planering av arbete i fält resulterar i lägre fältkostnader och högre ESG-poäng.

Kontakt oss (svensk kontaktmail?)

Support

Smidigt och flexibelt

  • Flexibelt system som stödjer smidiga, moderna och automatiserade arbetsprocesser
  • Kortare väg från design av arbetsprocess till implementering
  • Ger användaren en gemensam visuell arbetsyta för alla arbetsprocesser
  • Bättre översikt genom bättre rapporteringsverktyg och bra visuella dashboards
  • Bra gränssnitt för integration med andra yrkessystem gör arbetet mer sömlöst

Planering och resurshantering

Kartmodulen Mapit används av planerare och resurshanterare och visar bland annat planerade, pågående och utförda uppdrag.

Bookit är ett resurshanteringsverktyg och underlättar effektiv planering av arbetsordrar i tid. Här kan man planera vilka installatörer som ska vara delaktiga i arbetet baserat på geografisk tillhörighet, kompetens, kritikalitet osv., och verktyget ger en bra översikt över de egna resurserna.

Powercatch Mobile

Powercatch Mobile ger installatörer ett verktyg att använda, vilket ger all information som krävs för att utföra och dokumentera arbete ute i fält. Användargränssnittet är anpassat för iPhone- och Android-mobiler.

  • Översiktlig uppdragsvisning i lista, kalender och karta
  • Säker jobbanalys och slutkontroll är en del av arbetsordern
  • Tidsregistrering och tidsöversikt direkt i arbetsordern
  • Kan användas i kombination med navigationsprogram
  • Oavsett underliggande system, genomförs datainsamling på samma sätt för alla typer av uppdrag

Tillägg