Powercatch Execute on your data

Automated work processes

Automation means streamlining

Powercatch is a future-oriented platform for projects and collaboration based on Atlassian Jira. The platform supports the most important work processes for planners, site managers and engineers. Powercatch is quite simply a better planning tool!

Powercatch collects all tasks in a single place to provide a more efficient and quality-assured operation. Smarter planning of work on site ensures lower site costs and a higher ESG score.

Contact us

Support

Smidig og fleksibel

  • Fleksibelt system som understøtter smidige, moderne og automatiserte arbeidsprosesser
  • Kortere vei fra design av arbeidsprosess til iverksettelse
  • Gir bruker en felles visuell arbeidsflate for alle arbeidsprosesser
  • Bedre oversikt gjennom bedre rapporteringsverktøy og gode visuelle dashboard
  • Godt grensesnitt for integrasjon med andre fagsystemer gjør arbeidet mer sømløst

Planlegging og ressursstyring

Kartmodulen Mapit benyttes av planleggere og ressurstyrere, og viser blant annet planlagte, pågående og utførte oppdrag.

Bookit er et ressursstyringsverktøy og legger til rette for effektiv planlegging av arbeidsordre i tid. Her kan det planlegges hvilke montører som skal være involvert i arbeidet ut fra geografisk tilhørighet, kompetanse, kritikalitet, mm, og verktøyet gir god oversikt over egne ressurser.

Powercatch Mobile

Powercatch mobil gir montører ett verktøy å forholde seg til, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid i felt. Brukergrensesnittet er tilpasset iPhone og Android mobiler.

  • Oversiktlig oppdragsvisning i liste, kalender og kart
  • Sikker jobbanalyse og sluttkontroll innarbeidet i arbeidsordren
  • Timeregistrering og timeoversikt direkte i arbeidsordren
  • Kan brukes sammen med navigasjonsprogrammer
  • Uavhengig av bakenforliggende system gjøres datafangst på samme måte for alle typer oppdrag

Add-ons