PowercatchExecute on your data

Automatiserte arbeidsprosesser

Automatisering gir effektivisering

Powercatch er en fremtidsrettet plattform for oppdrag og samhandling, basert på Atlassian Jira. Plattformen støtter de viktigste arbeidsprosessen for planleggere, arbeidsledere og montører. Powercatch er rett og slett et bedre planleggingsverktøy!

Powercatch samler alle oppdrag på ett sted som gir en mer effektiv og kvalitetssikret drift. Smartere planlegging av arbeid i felt gir lavere felt-kostnader og høyere ESG-score.

Kontakt oss

Support

Smidig og fleksibel

 • Fleksibelt system som understøtter smidige, moderne og automatiserte arbeidsprosesser
  Kortere vei fra design av arbeidsprosess til iverksettelse
 • Gir bruker en felles visuell arbeidsflate for alle arbeidsprosesser
 • Bedre oversikt gjennom bedre rapporteringsverktøy og gode visuelle dashboard
 • Godt grensesnitt for integrasjon med andre fagsystemer gjør arbeidet mer sømløst

Planlegging og ressursstyring

Kartmodulen Mapit benyttes av planleggere og ressurstyrere, og viser blant annet planlagte, pågående og utførte oppdrag.

Bookit er et ressursstyringsverktøy og legger til rette for effektiv planlegging av arbeidsordre i tid. Her kan det planlegges hvilke montører som skal være involvert i arbeidet ut fra geografisk tilhørighet, kompetanse, kritikalitet, mm, og verktøyet gir god oversikt over egne ressurser.

Powercatch Mobile

Powercatch mobil gir montører ett verktøy å forholde seg til, som gir all informasjon som er nødvendig for å utføre og dokumentere arbeid i felt. Brukergrensesnittet er tilpasset iPhone og Android mobiler.

 • Oversiktlig oppdragsvisning i liste, kalender og kart
 • Sikker jobbanalyse og sluttkontroll innarbeidet i arbeidsordren
 • Timeregistrering og timeoversikt direkte i arbeidsordren
 • Kan brukes sammen med navigasjonsprogrammer
 • Uavhengig av bakenforliggende system gjøres datafangst på samme måte for alle typer oppdrag

Add-ons

 • Mapit
 • Bookit
 • Sendit: SMS- og brevmodul
 • Infrastruktur
 • Timeregistrering
 • Materiell
 • Kundeportal JSM
 • Mapit for JSM
 • Kjørebok

Les mer om våre add-ons her