Hoppa till innehåll
Bilde av personene i

På bilden från vänster: Håkon Johnsen (Seniorkonsult/Teknisk PL), Thomas Kleivbakk (IT-konsult), Christoffer Normannsen (IT-konsult), Stig Tore Nilsen (teknisk rådgivare), Sverre Amdam (Sales Executive), Lillan Solberg (Head of Delivery).

Migration innan 2024

Atlassian meddelade under 2020 en så kallad “End of Life” för deras serverprodukter senast 2024, vilket innebär att servrarna kommer fasas ut till förmån för Atlassian Cloud och/eller datacenter.  Alla som använder Atlassians produkter måste därför utnyttja Atlassians moln- eller datacentertjänster från februari 2024.

Under den närmaste 18 månaderna kommer ett stort antal företag att behöva migrera sina Atlassian-lösningar till molnet. Embriq har genomfört många projekt under det senaste året och förväntar sig ett ökat antal uppdrag framöver, med flera Atlassian-kunder som är i behov av hjälp.

Teknisk projektledare, Håkon Johnsen, förklarar hur molnmigrationer utförs och varför det är en bra idé att använda en Atlassian-partner som Embriq:

Varför ska kunderna använda en Atlassian-partner när de migrerar till molnet?

För det både är snabbare, säkrare och mer kostnadseffektivt. Som Atlassian-partner har Embriq en kortare väg till support från Atlassian och tredjepartsutvecklare av plugins och appar. Vi har etablerade samarbeten med flera av de största plugin-leverantörerna, vilket gör oss mer effektiva när det gäller att upptäcka och korrigera fel relaterade till plugins under migrationen. Embriq hjälper kunder med att hantera sitt behov av plugins. Behöver man samma plugins i Cloud? Finns det andra alternativa plugins eller inbyggd funktionalitet i Cloud som gör att man kan bli av med gamla plugins? Vi hjälper kunden med detta.

Vi har kunder som har kommit till oss efter flera försök att migrera själva, men de har gett upp efter att ha lagt för mycket intern tid på ett migrationsprojekt. För många kunder är det också en ren kapacitetsfråga. De har inte tillräckligt med interna resurser att avsätta till ett sådant projekt och blir därför beroende av en kompetent tredjepart.

Embriq har stor erfarenhet av kunder som har strikta säkerhetskrav, bland annat inom hälsosektorn, försvaret, bank och finans. Embriq har särskilda tekniska konsulter som utför den faktiska migrationen till Cloud. Vi tar hand om flytt av användare och data, installation, konfiguration och eventuella ändringsförfrågningar som dyker upp under migrationen. Vi bistår även med rådgivning kring vad som är möjligt och hur man uppnår önskad funktionalitet i Atlassian Cloud.

Licenshanteringen är gratis genom oss, och vi tar hand om allt administrativt och ser till att licenser inte går ut. Vi hjälper till att optimera licenser efter behov – det kan handla om antalet plugins, användarnivå eller produktnivå (Standard, Premium eller Enterprise).

Hur genomförs ett typiskt migrationsprojekt för en kund?

Vi delar vanligtvis upp en migration i fyra faser:

  1. Först utförs en premigrationsfas med förberedelser. Här uppmuntrar vi kunderna att rensa lite i Jira eller Confluence som en del av sina förberedelser. Detta är ett utmärkt tillfälle för många att göra ett efterlängtat rensningsjobb, och det är en onödig kostnad att migrera innehåll som ändå inte ska användas mer.
  2. Nästa fas kallar vi en testmigrationsfas där vi flyttar allt innehåll, samt alla användare. Här hittar vi eventuella felsituationer som uppstår, åtgärdar dem och gör ändringar som måste specialanpassas i Cloud-produkterna.
  3. När vi är säkra på att vi har genomfört en lyckad testmigration tillsammans med kunden, utför vi produktionsmigrationen. Här flyttar vi data till den nya produktionsmiljön i Cloud, tillsammans med alla anpassningar.
  4. Den sista fasen kallas eftermigrationsfasen, och här hanteras behov av uppföljning och justeringar efter att man har gått live i en ny Cloud-lösning.

Vilka typiska utmaningar stöter man på under ett sådant projekt?

Plugins och appar från Marketplace fungerar annorlunda, eller erbjuds i värsta fall inte i molnet. Då måste vi hjälpa till med att hitta andra lösningar som uppfyller kundens behov. Vi måste ofta rekonstruera konfigurationer manuellt i molnet, vilket kan ta lite tid.

Vad har kunderna störst fokus på?

Att Jira och Confluence fungerar! Många är beroende av dessa verktyg i sitt dagliga arbete, och det är en förutsättning att lösningen är tillgänglig och fungerar tillräckligt bra för användarna efter att de har migrerat. Vissa har frågor relaterade till funktionalitet i molnet jämfört med server och undrar om deras funktionella behov kan tillgodoses i Cloud-produkterna. Det kan till exempel gälla integrationer, vilket är viktiga för många. Dessutom är många oroliga över säkerhet och hantering av sekretess i Atlassian Cloud. Inom alla dessa områden har vi mycket erfarenhet och kunskap, och vi kan vägleda kunder och konfigurera lösningar som på bästa sätt uppfyller varje kunds behov.

Teknisk prosjektleder, Håkon Johnsen, forteller om hvordan skymigreringer gjennomføres og hvorfor det er lurt å benytte en Atlassian-partner som Embriq

Teknisk projektledare, Håkon Johnsen, förklarar hur molnmigrationer utförs och varför det är en bra idé att använda en Atlassian-partner som Embriq.

Sales Executive och kundansvarig för Services &vSoftware, Sverre Amdam, berättar om utvecklingen på marknaden och kunderna:

Vad händer på marknaden idag?

Atlassian upplever en enorm tillväxt i antal kunder och licensierade användare, med en genomsnittlig årlig omsättningsökning på över 30 % globalt sedan 2012. Denna ökning verkar inte på något sätt avta. I Norge är tillväxten nog ganska lik. Detta är en kombination av helt nya kunder som börjar använda Jira/Confluence för första gången, och befintliga kunder som utökar sin användning av Atlassian-produkter när de ser värdet av att utnyttja fler produkter. Atlassians lösningar är tätt sammanflätade och designade för att fungera optimalt i kombination med varandra.

Givetvis är det många kunder som migrerar över sina lösningar till molnet nu för tiden, och detta kommer förmodligen att öka fram tills 2024. Många kunder ligger fortfarande på Atlassian Server, och de måste välja om de vill flytta sina lösningar till molnet eller datacenter (för större kunder), eller i slutändan om de ska fortsätta använda Atlassians lösningar överhuvudtaget.

I övrigt är det värt att nämna Atlassians satsning på Jira Service Management (JSM), som håller på att bli marknadens mest eftertraktade Service management-lösning för kundhantering och användarförfrågningar. JSM utvecklas kontinuerligt av Atlassian och har blivit ett mycket grundligt och kraftfullt verktyg med stor flexibilitet.

Läs mer om Atlassian, Jira Service Management (JSM) och Confluence här

Hur märker Embriq av utvecklingen när det gäller uppdragsmängd och beställningar?

Vi upplever att allt fler kontaktar oss med frågor om migration, eller med direkta förfrågningar om hjälp med att migrera sina Atlassian-produkter till molnet. Antalet uppdrag har ökat avsevärt, men vi ser också att en del serverkunder har en mer avvaktande hållning. Vissa väntar eftersom det krävs att vissa appar och plugins är klara för Atlassian Cloud innan de migrerar, eller så väntar de på andra funktioner i molnet.

Vissa skjuter förmodligen också upp det för att de ser migrationsprocessen som mycket nödvändig, eftersom Atlassian inte längre kommer att erbjuda serverprodukter, utan att det i deras ögon ger dem något mervärde. Detta är dock en missuppfattning, eftersom övergången från Atlassian Server till Atlassian Cloud öppnar upp för helt nya produkter med många fler möjligheter och funktioner, samtidigt som man får en enklare och bättre användarupplevelse. Detta gäller i både Jira, JSM (Jira Service Management) och Confluence. Det är i molnprodukterna som Atlassian satsar på förbättringar, och det syns verkligen när man jämför med “servervärlden”.

Vilken typ av Atlassian-kunder jobbar Embriq med?

Vi har kunder inom många olika branscher, som finans, teknik, energi och detaljhandel, så det är i grund och botten inte branschspecifikt. När det gäller storleken på kunden ser vi att det är de som har en viss användarvolym som kommer till oss för migrationshjälp – ofta har de minst 50 användare. De mindre kunderna kan nog i större utsträckning ta hand om ett sådant jobb själva, eller att man till exempel bygger en ny molnlösning från grunden med en ny tom Jira. Dessutom väljer ett antal större kunder med särskilda krav på säkerhet och egen hantering av data att flytta sina lösningar till Atlassians datacenter, och vi har även genomfört datacentermigrationer under de senaste 18 månaderna.

Vad är motivationen bakom att migrera till molnet?

Först och främst drivs mycket av det faktum att “End of Life” för serverprodukter närmar sig, och kunderna pressas att fatta ett beslut. Samtidigt finns det också många kunder som ser potentialen i nya funktioner, och inte minst ger det företag en enklare daglig drift.

Hur är det med Atlassians-partners i Norge?

Vi är ganska få registrerade Atlassian Solution-partners i Norge med kompetensen att hjälpa kunder att migrera sina Atlassian-produkter till molnet. Nu när serverprodukterna närmar sig slutet och många fortfarande inte har migrerat, rekommenderar vi starkt att kunder som ska migrera startar processen och förberedelserna så snart som möjligt. Atlassian uppskattar att migrationsprojekt från planeringsfasen och hela vägen till slutet av migrationen tar 3–6 månader för medelstora företag och över 6 månader från början till slut för större kunder (1000+ användare). Vår erfarenhet är att detta varierar mycket från projekt till projekt, och att det beror på ett antal andra faktorer än storlek på företag/antal användare.  Det ger dock en indikation på att ett migrationsprojekt tar tid och att man inte bör vänta till sista halvåret 2023 innan man sätter igång.

Vi vill ju gärna att kunderna tar kontakt med oss på Embriq. Vi erbjuder ett mycket kompetent team med mycket migrationserfarenhet, och vi har stort fokus på att göra molnresan så okomplicerad som möjligt för kunden. Kontakta oss för ett icke-bindande samtal, så kan vi prata lite mer om dina Atlassian-produkter och vägen till Atlassian Cloud.

Våra experter är redo att hjälpa dig

Det är glädjande att Atlassian prioriteras hos kunderna, och med en bra grund och fantastisk utveckling under flera år är vårt team redo för ytterligare tillväxt. Ska ni migrera från Atlassian server till Atlassians molntjänster? Våra experter hjälper dig från start till mål för ett säkert, effektivt och smidigt migrationsprojekt, och de vet vad som verkligen är viktigt under processen. Kontakta oss för ett icke-bindande samtal.

Et skjema ble skjult fordi det krever informasjonskapsler for statistikk og markedsføring godkjennes for å lastes inn. Vennligst klikk her for å oppdatere dine preferanser for å se skjemaet.

Kontakter

Fler artiklar