Hoppa till innehåll

Andrè Gjørven, yrkesansvarig för spänningskvalitet på nätbolaget Mellom AS, kollar Quant Insight innan han kollar Facebook på morgonen. Han är mycket nöjd med hur Quant Insight sömlöst är en del av nätdriften med bra sammanställning, presentation och visualisering av data.

Mellom AS (tidigare NEAS Nett) är ett av nätbolagen på Vestlandet, närmare bestämt Kristiansund och yttre Nordmøre. En stad ytterst i fjordmynningen på norra Vestlandet, och med täckningsområde från Grip till Trollheimen. Utspridd geografi och ibland mycket tuffa väderförhållanden gör det svårt för Mellom att alltid tillhandahålla oavbruten strömförsörjning till sina 26 000 kunder.

Civilingenjör André Gjørven har arbetat på Mellom i 10 år och är för närvarande yrkesansvarig med spänningskvalitet som specialistområde. Sedan hösten 2019 har han varit involverad i digitaliseringen av företaget, då de fick sin första AMS-karta. Under processen med mätarbyte samarbetade många av nätbolagen i Møre och Romsdal kring inköp och utrullning av AMS-mätarna, och projektet Smartstrøm Nordvest grundades. För att hantera insamlingen av mätarvärden från 153 000 mätare grundades driftföretaget Smarthub.

År 2020 förvärvades Smarthub i Molde av Embriq, som kunde erbjuda sin lösning för visualisering av AMS-data: Quant Insight.

Quant Insight är en programvarulösning som förvandlar data till insikter. För nätbolag ger verktyget nytta under alla faser och led – både planering, byggande och drift – och för slutkunden.

Utmaning

Under den första perioden med AMS-mätarna var fokus inriktat på stabil insamling, och att så småningom ta steget till att samla in timvärden från alla slutkunder. Allt samlades i olika digitala lösningar, men med många begränsningar. Bland annat saknade man verkligen ett sätt att sammanställa förbrukningsdata och se aggregerad totalbelastning på en linje eller en transformator. Genom att samla timvärden bredvid varandra kan man se hur dessa summerar under dygnet och året till en maximal belastning i nätet.

På Mellom såg man också ett växande behov av tillgång till data i realtid för att bättre kunna kartlägga, övervaka och felsöka i lågspänningsnätet.

– I vårt tuffa kustklimat upplever vi ofta kontaktfel och fasbrott till följd av stormar, blixtnedslag och saltpåverkan. Det är långa avstånd, vilket gör det tids- och resurskrävande att skicka ut montörer på jakt efter brott och jordfel. Ett system som kan göra det möjligt för oss att se och analysera sådana händelser i lågspänningsnätet skulle vara ett kvantsprång, säger André Gjørven, yrkesansvarig på Mellom AS.


Ibland är det mycket tuffa och krävande väderförhållanden i Melloms nätområde.

Lösningen

Embriqs Quant Insight blev lösningen för Mellom och de andra nätbolagen i nordväst. Efter en liten övergångsperiod, under vilken det gamla systemet stängdes ner och alla data överfördes till en ny lösning, var det lätt för användarna att komma igång med Quant Insight. Och därifrån var det bara att köra med full fart i en ny värld av insikter.

– Efter att vi fick Quant Insight etablerade jag snabbt en ny rutin under morgonkaffet där jag kollade systemet för att upptäcka färska larm på jordfel och spänning, och det blev snabbt så att jag prioriterade detta före Facebook. Quant Insight visade sig nämligen vara mycket effektivt när det gäller att spåra denna typ av fel, och tillsammans med lite proaktivt arbete mot slutkunderna har vi nu nästan helt blivit av med jordfel i vårt nätområde. Det är otroligt vad som kan lösas med hjälp av några textmeddelanden, och den inbyggda SMS-modulen kan användas för att kontakta slutkunden, säger Gjørven.

Quant Insights nyckelegenskaper gör det möjligt att snabbt reagera på händelser. En händelsekarta med olika filterval gör att man kan få fullständig översikt och följa med i realtid. Olika moduler är anpassade till särskilda analysbehov, t.ex. belastning, leveranskvalitet och jordfel. I jordfelsmodulen får man en samlad visning av data både från AMS-mätare och nätstationsövervakning, och fokus ligger också på att det man inte vet, så kallade blindzoner, ska framkomma tydligt.

– Quant Insight samlar alla dimensioner av nätnytta. Jag använder kartvisningen som startskärm. Det är enkelt att göra bra bedömningar, vi har både bättre driftsäkerhet och drifttid. Dessutom sparar vi mycket värdefull tid för våra montörer, där både antalet utryckningar och tidskrävande sökningar efter jordfel har minskat avsevärt. Detta frigör montörresurser som istället kan användas för att bygga elnät – det behöver vi, säger Gjørven.


Exempel på fasbrott vid Meløya som upptäcktes och lokaliserades med Quant Insight.

Lösningen gör att de flesta fel kan upptäckas tidigt, och helst innan kunderna märker det. AMS-larm gör det möjligt att lösa mycket från skrivbordet, allt från diagnos av kontaktfel i lågspänningsnätet till att hjälpa kunder med att hitta jordfel. Vid storm och oväder slipper man också hundratals telefonsamtal från kunder genom att AMS-data om strömavbrott presenteras direkt på en anpassad utfallskarta, som visas på nätbolagets hemsida. Då vet kunderna att nätbolaget vet.

– Vi har också långt mindre utryckningspersonal i tjänst, eftersom vi ser tidiga varningar på fel som är under utveckling och kan agera under arbetsdagen. Och om ett fritidshus blir strömlöst under en storm, upptäcker vi det i god tid innan fredag kväll när kunden kommer dit och är redo för en helg i stugan.

Quant Insight har också gett praktiskt stöd till montörer som är ute på underhållsarbete, såsom märkning av kabelavgångar i lågspänningsnätet. Genom att göra en kort frånkoppling kan man i händelsekartan se vilka mätare som registreras med strömavbrott samtidigt, och på så vis se till att man märker installationen på rätt sätt.


Quant Insight är också tillgängligt för mobila kunder och ger användbar information om händelser i nätet för personal som är ute i fält.

Analys och utveckling

De olika Quant Insight-modulerna, såsom kapacitet, produktion och leveranskvalitet, är mycket användbara för planering av elnätet till t.ex. nya hus och stugor. Med avläsning av reella uppmätta värden från alla delar av en trafokrets får man en mycket mer exakt bild av faktiska förhållanden och ser eventuellt var skon klämmer. Du kan se hur tungt en transformator är belastad och hur mycket ström som går genom linjerna. Olika grafer visar förbrukning, registrerade händelser och väderdata, samt uppmätt spänning och ström hos slutkunden.

Embriq erbjuder kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av tjänsten tillsammans med kunden. Via kundtjänstsystemet Mpoint rapporterar man behov för hjälp och felkorrigering i den dagliga driften av hela infrastrukturen för mätvärden. Dessutom har Quant Insight en separat idèbank där användare bland annat kan dela med sig av förslag på systemförbättringar. Som superanvändare deltar André i expertgrupper om utveckling av funktioner för att bättre förstå vad mätarna berättar och hur man kan anpassa programmeringen av vad mätarna ska uppmärksamma. I ett användarforum som äger rum varje månad, där även superanvändare och systemutvecklare deltar, delas och presenteras nyheter och uppdateringar.

Vägen framåt

En tjänst och lösning kan alltid bli bättre, men med den kontinuerliga vidareutvecklingen av funktioner är det en glädje att ständigt upptäcka nya möjligheter och användningsområden.

– Det är en kort väg från input till programmering och utrullning till slutanvändare.

Det är också viktigt att nätbolagets grunddata om installationer och nätstruktur är korrekta och uppdaterade, så att allt som mäts har ett korrekt skelett att läggas över. Ju mindre gamla rester, fel och brister som finns, desto tydligare är den bild presenteras, och desto mer exakt kan man hantera ett felmeddelande. Det hjälper inte så mycket att få ett strömavbrottslarm från en mätare om den inte har koordinater, så att man inte vet var den finns. Alternativt kan den visas på andra sidan planeten, eftersom x- och y-koordinaterna har bytt plats. En separat modul för datakvalitet listar installationer där viktig information saknas eller logiken inte är helt på plats.

Varför ska man välja Quant Insight?

– Det finns ingen anledning att inte göra det! Alla möjligheter till nätnytta är uppfyllda i Insight säger en nöjd Andrè Gjørven på Mellom AS.

Fler artiklar