Hoppa till innehåll

Foto: Sune Eriksen/Tinagent

Världsledande samarbetsplattform

Atlassian levererar världsledande samarbetsplattformar till över 200 000 företag med Jira och Confluence som sina mest kända produkter. Med ett världsomspännande nätverk av partners som erbjuder expertis inom sina produkter är Embriq en av få sådana leverantörer i Norge som kan hjälpa företag att göra den här resan så bekväm som möjligt.

Ramavtal för partnertjänster

Syftet med förvärvet är att upprätta ett ramavtal med en certifierad A-partner för köp och underhåll av Atlassian programvarulicenser, köp och underhåll av licenser för tilläggsprogramvara från tredje part på Atlassian Marketplace (tillägg och power-ups) och för köp av tjänster inom teknisk rådgivning, kurser och utbildning kopplat till programvara som omfattas av avtalet.

– Entur är en kompetent akademisk miljö med tydliga ambitioner att effektivt använda sig av bra digitala samarbetslösningar. På Embriq ser vi fram emot att hjälpa Entur att optimera användningen av Jira och Confluence för att driva god projektledning och smidig interaktion, säger Sverre Amdam, Sales Executive på Embriq AS.

– Vi är glada över att Embriq kommer vara vår leverantör av Atlassians tjänster, Jira och Confluence. Vi hade en omfattande process, och anser att Embriq var bäst lämpade för detta ändamål, säger Gro Olsson, Senior rådgivare på Entur.

Embriq satsar på Atlassian

– Det är väldigt trevligt att Entur väljer Embriq som partner för Atlassian-produkterna. På Embriq hjälper vi till att få ut mesta möjliga av avancerade IT-lösningar. Efter förvärvet av Resight representerar vi en högkompetensmiljö inom Atlassian. Detta passar vår strategi som handen i handsken, och vi kommer att vara mycket synliga på den här marknaden framöver, säger Thomas Pettersen, VD för Embriq AS

Om Entur:

Entur är ett statligt företag som gör det enklare att välja kollektivtrafik. Entur utvecklar och driftar en offentlig nationell reseplanerare och försäljnings- och biljettlösningar för kollektivtrafiken.

Om Embriq:

Embriq är en ledande leverantör av avancerad IT-drift, programvara, industriell IoT-teknik och konsulttjänster. Vi levererar lösningar som hjälper komplexa och transaktionsintensiva verksamheter med att optimera sin konkurrenskraft, inom branscher som Energi, Industri och Retail. Embriq har över 220 anställda och levererar tjänster i Norge och Sverige.

Kontakter

Fler artiklar