Testledelsestrategisk bruk
av IT

Våre konsulenter har ledende kompetanse innen teknisk test og testledelse.

Software testing og kvalitetssikring av IT-systemer er kritisk for at nye produkter, tjenester og løsninger lykkes hos brukerne. Smarte valg og strategisk bruk av IT forutsetter at kvalitet er satt høyt blant prioriteringene. Våre konsulenter har ledende kompetanse innen teknisk test og testledelse. Vi fokuserer på brukerne av systemet og hvordan de tekniske løsningene kan optimaliseres til å møte kravene. Beslutningstakere skal føle seg trygge på at kvalitet bygges inn i løsningen og at de får relevant informasjon om produktet.

Kompetent seniormiljø med utstrakt erfaring

Våre konsulenter er sertifiserte, erfarne testrådgivere og testere, som alle bidrar både med spesialisert og bred testkompetanse. Vi utgjør et sterkt fagmiljø, hvor vi aktivt deler kompetanse på interne fagmøter, og på nasjonale og internasjonale konferanser.

Les mer