ManagementConsulting

Ärlig rådgivning utan filter

 

  • Rådgivarna vägleder sin kund – helt utan filter. Men det är viktigt att betona att det görs på ett konstruktivt och målmedvetet sätt, så att man som kund får än mer nytta av att ha Embriq som leverantör. Denna ärlighet måste dock gå hand i hand med kärlek. Management Consulting ger råd så att man som kund förstår sin realitet och allvaret.

Roger Johansen

Har arbetat inom IT-branschen i över 35 år. Som chef för Embriqs lösningscenter brinner Roger för att skapa de bästa kundupplevelserna inom tillhandahållande och användning av IT-system. Med sin långa erfarenhet vill Roger dela med sig av sin expertis och erfarenhet till kunden – allt för att förbättra deras möjlighet att göra rätt val. Roger har erfarenhet från företag som Telenor, Eltele Østfold och Skill AS.

Svein Cato Winther

Har bred erfarenhet som teknisk konsult. Svein är en engagerad rådgivare inom en rad områden där IT och digitala lösningar säkerställer effektivitet samt god användar- och kundupplevelse. Svein har bland annat arbetat som IT-direktör i Gresvig koncernen, IT-chef för Eurosko-gruppen och som interimchef på bland annat Berggård Amundsen & Co.

«Ingen är den andra lik. Kundens unika behov är utgångspunkten för vårt förhållningssätt och våra processer» – Simen Pedersen.

Simen Pedersen

Är en engagerad senior rådgivare inom interaktion och digital transformation. Simen har lång erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor och då från bland annat företag som Skill, Telenor och genom olika chefsbefattningar i kommuner. Simen är mån om att få med människor i förändringsprocessen för att på så sätt säkerställa bästa möjliga effekt av projekten i fråga.

Ole Gabrielsen

Har bred erfarenhet av företagsledning, strategi och affärsutveckling men också som befattningshavare inom både offentlig och privat sektor. Ole brinner för prestationskultur och har arbetat i flera år med Olympiatoppen. Dessutom har han lett stora innovations- och utvecklingsprocesser i företag som Saab Technologies, Smart Innovation Norway, Sarpsborgs kommun och olika start-ups.

Målbildsprocessen, som genomfördes med ledningsråd från Embriq, lade grunden för att vi kunde genomföra vår ISO-certifiering på rekordtid. Våra strategiska ambitioner och mål är tydliga och förankrade inom hela NIOS, samt att vi har en plan för att förverkliga strategin. Värdet av processen är ovärderligt.

Espen Pedersen VD NIOS AS

«Passionerat upptagen av att tänka nytt, driva utveckling och skapa värde. Det ska komma något ur det vi gör. Jag följer bara det jag tycker är häftigt!» – Ole Gabrielsen

Kontaktpersoner