Hopp til innhold

Norges eldste elektrisk baserte jernbanestrekning, Tinnosbanen ved Notodden, skal utredes for mulig fremtidig bruk. Railconsult, som ble en del av Rejlers i Norge høsten 2013 er tildelt oppdraget. Arbeidet skal munne ut i flere alternativer for hvordan denne historiske jernbanestrekningen igjen skal gjøre nytte for seg. Jernbaneverket er oppdragsgiver.

Tinnosbanen, som er foreslått å bli i med på Unescos verdensarvliste, ble bygget i 1907 og fikk strøm som kraftkilde i 1911. Strekningen og anleggene i tilknytning har ikke vært i bruk siden 1991. Utredningen Rejlers nå skal gjennomføre skal se på hvilke muligheter strekningen med alle tilhørende fasiliteter har i bruk innen turistnæringen i fremtiden.

I utredningsarbeidet inngår også gjennomgang av fremtidig drift, disponering av tilknyttede arealer og alternativt materiell. Basert på økonomiske utredninger fra dette skal så Jernbaneverket få seg forelagt noen alternative framtidsscenarioer for denne jernbanestrekningen.

Parallelt med dette oppdraget skal Rejlers også utvikle en forvaltningsplan for Tinnosbanen. Denne planen skal se på status for alle tekniske anlegg og bygninger som finnes langs banen. Forvaltningsplanen skal danne et fundament for fremtidig bevaring og vedlikehold av anleggene og bygningene som er spredt ut langs strekningen.

Begge oppdragene som nå skal utføres av Rejlers i Norge skal være ferdige og presenteres for Jernbaneverket rundt årsskiftet 2013/2014. Railconsult har tidligere utført en rekke lignende oppdrag.

Flere artikler