Hopp til innhold

Risiko- og sårbarhetsanalyser utgjør et viktig verktøy i arbeidet med å etablere oversikt over hvilke fremtidige utfordringer samfunnet vårt står ovenfor. Oslotrikken startet høsten 2011 en prosess for å oppdatere og supplere eksisterende katastrofe- og ulykkesscenarier, og Rejlers Railconsult bistod i kartleggingen.

Hensikten med kartleggingen var å oppdatere og supplere katastrofe- og ulykkesscenariene for Oslotrikken.

Prosessen innebar blant annet å:

gi kvalifiserte innspill til oppdatering av gjeldende beredskapsplaner, med tiltak som favner nye feilmekanismer som kan inntreffe og utvikle seg videre til å gi alvorlige konsekvenser for Oslotrikken.
bidra til å sørge for at normaldrift i Oslotrikken kan gjenopprettes raskest mulig etter en hendelse
bidra å kunne dimensjonere til beredskapen i Oslotrikken ut i fra gjeldende risikobilde

Kartlegging av ulykkesscenarier
Rejlers Railconsult bistod med å identifisere scenarietyper og hendelser med større skadepotensial, samt scenarier med lavere risiko. Det ble også fokusert på viljeshandlinger og forhold rundt informasjon i forbindelse med vurderingen av trusselbildet.

Kartleggingen omfattet blant annet:

  • Dagens ulykkesscenarier og tiltak for Oslotrikken
  • Nye identifiserte scenarier og tiltak
  • Utfordringer og tiltak knyttet til ansvar, organisering og beredskap
  • Utfordringer ved implementering av nye tiltak
  • Anbefalinger og forslag, samt prioritering av krav til fremtidig løsning

Last ned vårt produktark

Foto: CF Salicath / Rejlers Railconsult

Flere artikler