Hopp til innhold

Risiko- og sårbarhetsanalyser utgjør et viktig verktøy i arbeidet med å etablere oversikt over hvilke fremtidige utfordringer samfunnet vårt står ovenfor. Oslotrikken startet høsten 2011 en prosess for å oppdatere og supplere eksisterende katastrofe- og ulykkesscenarier, og Rejlers Railconsult bistod i kartleggingen.

Hensikten med kartleggingen var å oppdatere og supplere katastrofe- og ulykkesscenariene for Oslotrikken.

Prosessen innebar blant annet å:

gi kvalifiserte innspill til oppdatering av gjeldende beredskapsplaner, med tiltak som favner nye feilmekanismer som kan inntreffe og utvikle seg videre til å gi alvorlige konsekvenser for Oslotrikken.
bidra til å sørge for at normaldrift i Oslotrikken kan gjenopprettes raskest mulig etter en hendelse
bidra å kunne dimensjonere til beredskapen i Oslotrikken ut i fra gjeldende risikobilde

Kartlegging av ulykkesscenarier
Rejlers Railconsult bistod med å identifisere scenarietyper og hendelser med større skadepotensial, samt scenarier med lavere risiko. Det ble også fokusert på viljeshandlinger og forhold rundt informasjon i forbindelse med vurderingen av trusselbildet.

Kartleggingen omfattet blant annet:

  • Dagens ulykkesscenarier og tiltak for Oslotrikken
  • Nye identifiserte scenarier og tiltak
  • Utfordringer og tiltak knyttet til ansvar, organisering og beredskap
  • Utfordringer ved implementering av nye tiltak
  • Anbefalinger og forslag, samt prioritering av krav til fremtidig løsning

Last ned vårt produktark

Foto: CF Salicath / Rejlers Railconsult

Flere artikler

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart