Hopp til innhold

Sandvika Business Center er det første store næringsprosjektet i Sandvika på flere år som ligger nord for jernbanen. Resten av tomten skal omreguleres til boliger, og til sammen vil det utgjøre en ny bydel nord for jernbanestasjonen i Sandvika.

Tomten var opprinnelig tenkt å brukes til oppføring av mer kontorbebyggelse, men disse planene ble skrinlagt etter nedgang i oljebransjen, Nedgangen førte til mindre etterspørsel for utleielokaler av oljerelaterte virksomheter, og planene ble derfor endret til å også inkludere boligbebyggelse på tomten.

Sandvika Business Center er et kontorbygg på 11.000 kvadratmeter med forskjellige og mindre volumer og ulik materialitet. Bygningskroppen ligger tett inn mot jernbanen som har fire sterkt trafikkerte spor.
Beliggenheten var en stor utfordring under utsprenging og utgraving, da deler av jernbanesporene ligger på en betongkonstruksjon fundamentert på løsmasser. I tillegg er det stor grunnvannstand i området som kunne være en fare for å trenge ned i byggegropa og senere inn i underetasjene på det ferdige bygget om man ikke gjorde arbeidet korrekt. Disse utfordringene stilte store krav til høy ekspertise og at alle geotekniske forhold ble ivaretatt.

Bygget har fjernvarme og fjernkjøling som tilfredsstiller kravene til Energiklasse B. Det er svært tett, der rapporter viser veldig liten luftlekkasje.

Rejlers har detaljprosjektert elkraft og teleteknisk anlegg for elektroinstallatør i totalentreprise med ansvar for:

  • Arbeidstegninger for elkraft, tele, automatikk og fordelingsskjemaer
  • Effektbudsjett
  • Kortslutningsberegninger
  • Koordinert installasjoner mot øvrige fag

Les mer om prosjektet på bygg.no

Alle foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Flere artikler