Hopp til innhold

Finlands sjøhistoriske museum og Kymmenedalens museum flyttet inn i nye lokaler i maritimsenteret Vellamo i Kotka i 2008. Bygningen imponerer med sitt dristige design. Som en gigantisk bølge gir den ideén om havets bevegelser, samt at glassfasaden gir refleksjoner i vannspeilet.

Museumet ligger naturligt til i havnen blant lagerlokaler, havnekraner og gamle museumskip. Bygningens karakter forsterkes ytterligere på kveldstid av et spennende eksteriør som er skapt av kreativ lyssetting.

Bygningens utforming hadde som en grunnleggende idé å gi begge museumene en lik rolle i rommet. Entreén, entréhallen og den høye båthallen danner midten av bygningen. Auditoriet, møterommet og restauranten ser ut som en egen helhet og danner et lite kongressenter.

Når vi fikk oppdraget med prosjekteringen av el-, tele og sikkerhetssystemet, samt det audiovisuelle anlegget, ble vi stilt ovenfor en utfordrende oppgave. Våre ingeniører brukte BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) for første gang ved planleggingen av installasjonsprosjekteringen i bygningen. Det var en hensiktsmessig løsning for en bygning med ytterst uvanlige og varierende former på rommene, der de ulike formene på taket utfordret design og planlegging. På denne måten kunne vi sammen med andre disipliner, optimalisere området for montering, samt unngå unødvendige konflikter ved å plasseringen av andre tekniske enheter.

Da utstillingsområdene må være fleksible, så innebar det at selv installasjonssystemene måtte tilpasses dette. El- og datauttak er blant annet plassert i spesialdesignede gulvuttak som tåler høye trykkbelastninger.

Flere artikler