Hopp til innhold

Rejlers har fått i oppdrag av Karlastaden å detaljprosjektere elforsyning, telekommunikasjon og hotellheiser i bygg 1, Karlatornet.

Karlastaden på Lindholmen i Gøteborg blir en levende og tett bykjerne med boliger, hotell, restauranter, butikker, kaféer, kontorlokaler, legekontor og skole. Midt i bydelen reiser Karlatornet seg – Gøteborgs første ordentlige skyskraper og Nordens høyeste bygning med sine 240 meter. Karlastaden drives som et fellesforetak mellom Serneke og NREP.

Ved detaljprosjekteringen inngår det at man utfører en systemvalganalyse for alle de ulike installasjonssystemene. Basert på denne analysen avgjøres deretter hvilke type systemer som blir valgt for de forskjellige eiendommene.

Oppdraget omfatter også en mulighet for utarbeidelse av byggedokumenter som kan bestilles fra våren 2017.

– Vi er glade for at Karlastaden har valgt Rejlers, og vi tolker dette som bevis på vår kompetanse og erfaring fra lignende store prosjekter, sier Bengt Sinander, oppdragsleder og gruppesjef hos Rejlers.

Rejlers har i tillegg fått i oppdrag å detaljprosjektere bygg 0 i Karlastaden. Oppdraget omfatter elforsyning og telekommunikasjon for hele Karlastaden-prosjektet inklusive parkeringsgarasje.

Flere artikler