Hopp til innhold

Rejlers har sammen med underleverandørene CF Møller og Dronninga Landskap deltatt i et paralelloppdrag med tema by- og knutepunktutvikling rundt nye Moss stasjon. To uavhengige rådgiverteam har i en idéfase sett på hvilke utviklingsmuligheter som åpner seg på «Sjøsiden» når dagens jernbanetrasè legges om og det bygges ny stasjon i Nyquistbyen.

Vårt urbandesign-team hadde ansvaret for jernbanefaglige vurderinger og knutepunktutvikling i prosjektet, i tillegg til at de deltok i diskusjoner om resten av byplanen med hele teamet av landskapsarkitekter fra CF Møller og Dronninga Landskap. Teamet presenterte sitt forslag, «Fjordtorvet», til evalueringsgruppa i juni 2015.

«Fjordtorvet» beskriver en «vifteplan» med fjordsikt som vil sikre allmennheten åpenhet og tilgjengelighet til fjorden. Byaksen fra Dronningens gate og videre forbi rådhuset forlenges helt ned til Værlebukta, og «Fjordtorvet» etableres ved den nye jernbanestasjonen. Byaksen får dermed et målpunkt ved Oslofjorden – «byen til fjorden». Fra Fjordtorvet foreslår vi det anlegges en undergang inn under jernbanesporene med trapper opp til plattformene. På den måten blir torget ved sjøen det første man møter når man kommer til Moss. Lengre syd på plattformen er det foreslått en gangbro som forbinder et nytt fergeleie til knutepunktet, og gjør det lett for reisende fra Horten å gå over til toget i Moss. Knutepunktet er designet med korte og direkte overganger i fokus, og sterk tilknytning til Moss sentrum.

Evalueringsgruppa, med representanter fra Rom Eiendom, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Østfold Fylkeskommune og Moss kommuneer svært fornøyd med kvaliteten på det innleverte materialet og at de to besvarelsene er ulike, og mener de supplerer hverandre i innfallsvinkel og byplanfaglig tilnærming. Evalueringsgruppa vil i første omgang vurdere hvilke elementer fra de to løsningsforslagene som bør undersøkes videre i Jernbaneverkets detaljplan-arbeid.

Les mer om oppdraget på jernbaneverket.no

Flere artikler