Hopp til innhold

Høyhastighetsutredningen ble utført av Jernbaneverket og levert til samferdselsministeren i februar 2012. Rejlers Railconsult bistod utredningen innen prosjektledelse og jernbanefaglig rådgivning i Fase 2 og 3.

Utredningen var delt i tre faser. Fase 1 bestod i å gå gjennom og sammenligne tidligere arbeider. I fase 2 ble premissene for resten av utredningen lagt. I fase 3 ble de individuelle korridorene utredet etter en anbudskonkurranse.

Hovedfunnet i høyhastighetsutredningen er at det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge. Alle strekningene baseres på utbyggingen av intercitynettverket rundt Oslo.

Prosjektstøtte og jernbanefaglig bistand

Rejlers Railconsult bistod høyhastighetsutredningens prosjektledelse gjennom prosjektets fase 2 og 3. Oppgavene bestod i å anskaffe og følge opp eksterne konsulenters arbeider med utredningen, i tillegg til jernbanefaglig rådgivning.

  • Ansvarlig for å følge opp konsulenten for markedsanalysene
  • Anskaffelse av konsulenter for miljøanalyser og strekningsvise analyser
  • Oppfølgingen av konsulentene som gjennomførte utredningene i de ulike korridorene
  • Oppfølging av miljøanalyser
  • Jernbanefaglig rådgivning

I tillegg satt vår daglige leder Dagfinn Berge i styringsgruppen for prosjektet.

Last ned vårt produktark

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart