Hopp til innhold

Høyhastighetsutredningen ble utført av Jernbaneverket og levert til samferdselsministeren i februar 2012. Rejlers Railconsult bistod utredningen innen prosjektledelse og jernbanefaglig rådgivning i Fase 2 og 3.

Utredningen var delt i tre faser. Fase 1 bestod i å gå gjennom og sammenligne tidligere arbeider. I fase 2 ble premissene for resten av utredningen lagt. I fase 3 ble de individuelle korridorene utredet etter en anbudskonkurranse.

Hovedfunnet i høyhastighetsutredningen er at det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge. Alle strekningene baseres på utbyggingen av intercitynettverket rundt Oslo.

Prosjektstøtte og jernbanefaglig bistand

Rejlers Railconsult bistod høyhastighetsutredningens prosjektledelse gjennom prosjektets fase 2 og 3. Oppgavene bestod i å anskaffe og følge opp eksterne konsulenters arbeider med utredningen, i tillegg til jernbanefaglig rådgivning.

  • Ansvarlig for å følge opp konsulenten for markedsanalysene
  • Anskaffelse av konsulenter for miljøanalyser og strekningsvise analyser
  • Oppfølgingen av konsulentene som gjennomførte utredningene i de ulike korridorene
  • Oppfølging av miljøanalyser
  • Jernbanefaglig rådgivning

I tillegg satt vår daglige leder Dagfinn Berge i styringsgruppen for prosjektet.

Last ned vårt produktark

Flere artikler