Hopp til innhold

Gøteborg vokser. Nye Hovås skal bli et sted der man kan bo, leve og jobbe, og skal stå ferdig til Gøteborgs Stads 400-årsjubileum 2021. I Nye Hovås planlegges det cirka 1 300 boliger og omtrent 35 000 kvadratmeter til handels-, service- og kontorområder. Den nye bydelen ligger bare tolv kilometer fra Gøteborg sentrum.

I nye Hovås skal det være mulig å bo, jobbe, trene og spise uten å måtte prioritere bort andre ting. I takt med utbyggingen i området øker også tilgjengeligheten til området gjennom utvidet kollektivtrafikk. I Nye Hovås er det ikke noe problem å føle byens puls i grønn natur. Nye Hovås ligger utenfor storbyen, men vil likevel ha alle typer tilbud som skoler, omsorgstilbud, matbutikker og mye annet.

Next Step Group har gitt Rejlers i oppdrag å gjennomføre utredninger og prosjektering av alle selskapets kommersielle lokaler i området. Først og fremst handler det om utvikling av Origohuset, det tidligere Kodakhuset, med ombygging og tilbygg av både kontor- og omsorgslokaler, samt fortsettelse av tanken rundt konseptet Small shops. Når Origohuset står ferdig om noen år, er det plass til butikker og kontorer på cirka 25 000 kvadratmeter. I den eksisterende bygningen vil blant annet leietakertilpasninger bli en utfordrende oppgave.

I tilslutning til Origohuset prosjekteres det også et nytt parkeringshus på ca. 6 000 kvadratmeter.

Rejlers prosjekteringsansvar omfatter blant annet strømforsyning til og belysning av både ytre og indre miljøer, samt teletekniske installasjoner.

Flere artikler