Hopp til innhold

På Ramstad skole i Bærum kan elevene etter flere år med midlertidige undervisningslokaler, endelig glede seg over nytt tilbygg og større, flotte uteområder. Den gamle delen av skolen har også blitt kraftig oppgradert. Sånt må det bli god energi av, både blant elever og rent teknisk sett. Ikke minst, fordi Rejlers har stått for energirådgivning og beregninger i prosjektet.

Skolen, som ble bygget i 1963, har blitt utvidet underveis i takt med vekst i området for øvrig. Det siste byggeprosjektet hadde oppstart sommeren 2016. Når det nå står ferdig et år senere, har skolen kapasitet til å ta imot 720 elever fordelt på 8 parallellklasser, og blir dermed den største skolen i Bærum.

Passivhusstandard

Bygg F, som er det nye bygget, har passivhusstandard. Det har ingen spesielle løsninger, men det er tykke tak og vegger med mye isolasjon.
Skolens varmebehov dekkes med bergvarme. Varmen hentes fra den eksisterende energibrønnparken som ligger under bygget. Brønnparken har for øvrig blitt utvidet med 5 ytterligere brønner.

Rejlers har hatt ansvar for følgende arbeidsområder:

  • Energirådgivning på tilbygget
  • Energiberegninger og utforming av kravspesifikasjoner på bygningsmessige og tekniske løsninger for å tilfredsstille passivhusstandarden og byggteknisk forskrift, TEK 10.

Beste karakter: A

Energimerking av bygget har også blitt gjennomført, og resultatet ble selvfølgelig en A – som seg hør og bør for en god skole. Attesten vil bli hengt opp i bygget slik at den er synlig for alle.

Vi i Rejlers håper den gode energien blir værende i uoverskuelig framtid på Ramstad skole. Både blant elever, ansatte, og i selve bygget!

Du kan lese mer om prosjektet på bygg.no.

Foto: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien

Flere artikler