Hopp til innhold

Vi tetter til der energien rømmer fra norske fengsler. I konkurranse med 16 andre bedrifter vant vi på Rejlers oppdraget. Vi har siden 2010 gjennomført energianalyser i fengsler, der vi samtidig foreslår lønnsomme og energisparende fobedringstiltak.

Mange av fengslene er gamle, og ble bygd under tider da energieffektivitet ikke ble sett på slik man gjør i dag. Til tross for at det kontiunerlig har pågått modernisering, så finnes det fortsatt mye man må gjøre for å redusere energiforbruket.

– Det er ikke mange som har vært bak så mange murer som våre medarbeidere. Når vi er der, sørger vi for at vi slipper ut, mens energien blir igjen, sier Rune Granås-Brattland i Rejlers AS.

Analysen starter med en generell oversikt over bygningen som skal gjennomgås. Man skaffer seg oversikt over systemene for blant annet oppvarming, ventilasjon, belysning og generell tilstandskontroll.

Byggeier, i dette tilfellet Statsbygg, får deretter en rapport med forslag på tiltak som kan bidra til å senke energiforbruket og effektivisere drift og vedlikehold av systemer og bygg.

Etter å ha sett over så godt som samtlige fengsler har Rejlers vært i stand til å presentere forslag til forbedringer for å spare milllionbeløp årlig.

– Energianalysen er bare et av flere verktøy som byggeier benytte rfor å sikre optimal drift av eiendomsporteføljen. Selv om et enkelt tiltak gir energigevinster kan andre forhold gjøre at det ikke blir aktuelt å gjennomføre. Det er da opp til byggeier å avgjøre dette, sier Rune Granås-Brattland.

Flere artikler