Hopp til innhold

Allerede i 2009 begynte planleggingen med å knytte de baltiske landene sammen med det nordiske- og europeiske kraftmarkedet. Prosjektet fikk navnet Nordbalt og er et samarbeid mellom det svenske Kraftnät og det Litauiske LitGrid AB.

I forbindelse med stengningen av atomkraftverket i Ignalina i 2009 ble de baltiske landene i stor grad avhengig av russiske energileveranser. Behovet for en forbindelse vestover ble dermed større. Gjennom denne forbindelsen kan den samlede produksjonen i de berørte kraftmarkedene utnyttes bedre, samtidig som andre fordeler også dukker opp på andre områder.

Nordbalt er en 300 kV likestrøm-forbindelse med en effekt på 700 MW, noe som betyr at nye fordelingsstasjoner må bygges på begge sider av forbindelsen. På svensk side er Nybro valgt, og i Litauen er byen Klaipéda valgt.

Totalt skal 450 km kabel forlenges, hvorav ca. 400 km er sjøkabel. Parallelt legges også en optisk fiberkabel.

Totalkostnaden for prosjektet er på 552 millioner euro. I tillegg kommer kostnader til forsterkning av det nasjonale nettet i respektive land. Prosjektet som startet i 2009 ventes å være i drift mellom 2015 og 2016. EU-kommisjonen bidrar her med 175 millioner euro.

Rejlers har deltatt i Nordbalt forbindelsen siden 2011 som hovedprosjektleder i Nybro.

Flere artikler