Hopp til innhold

Statnetts langsiktige plan er å etablere neste generasjons sentralnett innen 2030. Strategien er å oppgradere dagens ledninger og stasjoner fra 300 kV til 420 kV, slik at kapasiteten økes uten at nye arealer tas i bruk.

Rejlers har fått i oppdrag å prosjektere ombygging og oppgradering av fem stasjoner på Vestlandet. Her skal man inn med ny transformator, nytt kontrollanlegg, oppgradere apparatanlegg samt innhente tilbud på utførelsen fra entreprenører.
Videre står Rejlers ansvarlig for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for både apparatanlegg og byggentreprise.

Rejlers med underleverandører bidrar med følgende tekniske konsulenttjenester:

  • Rådgivende konsulenttjenester for prosjektering av elkraft (høyspent), elektro(lavspent), VVS, bygg og anlegg
  • Rådgivende konsulenttjenester ved forespørselsunderlag til entreprenører (kontrahering)
  • Rådgivende konsulenttjenester oppfølging av bygging som en del av byggherreteamet
  • Rådgivende konsulenttjenester for HMS

Prosjektet ruller fram til år 2019 og etter framdriftsplanen prosjekterers de tre første av fem stasjoner i 2016.

Flere artikler