Hopp til innhold

I regi av Sandefjord Lufthavn AS og Jernbaneverket pågår det for tiden planlegging som berører fremtidig bruk av arealer, som eies av Stokke og Sandefjord kommune, øst for rullebanen på Sandefjord Lufthavn Torp. Rejlers Railconsult ble engasjert til å gjøre en mulighetsstudie.

Vestfold Fylkeskommune har som regional planmyndighet et ønske om et overordnet perspektiv på arealbruken i dette området. Mulighetsstudiet skulle være underlag for videre prosess og gir ikke endelige svar eller anbefalinger mht. arealbruk.

Vestfold fylkeskommune, Stokke kommune og Sandefjord kommune undersøker mulighetene for en plassering av Sandefjord Lufthavn Torp øst for den eksisterende rullebanen. Begge kommunene beskriver samtidig betydningen av den fremtidige oppgradering av ICstrekningen gjennom Vestfold.

Mulighetsstudie
Arbeidet ble drøftet i to arbeidsmøter med representanter fra kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og fylkesmannen. I perioden ble det drøftet ulike alternativer og muligheter for Torp Øst området.

Oppdraget bestod i å bistå med:

  • Kartlegging av nå-situasjon.
  • Inspirasjon fra lignende steder.
  • Idèutvikling i form av prinsipper for de ulike alternativene.
  • Alternative løsninger for utforming av arealet med tallfestede arealpotensialer for ulike arealbruksformål.
  • Illustrasjoner av de ulike alternativene.
  • Prosessveileder for videre planarbeid for arealet.

Last ned vårt produktark

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart