Hopp til innhold

Rejlers har på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført mulighetsstudie for etablering av bytog med 15 minutters frekvens mellom Heimdal og Ranheim, uten full dobbeltsporutbygging.

Studien viser at det er mulig å etablere kvartersfrekvens med bytog i tillegg til gods- og fjerntogtrafikken uten å bygge dobbeltspor hele strekningen. Ved å gjennomføre en del mindre tiltak i infrastrukturen vil man få på plass tilstrekkelig antall kryssingspunkter.

 • Samtidig innkjør på Heimdal, Selsbakk, Marienborg, Lademoen, Leangen og Ranheim.
 • Ny plattform Heimdal, Selsbakk, Skansen, Lademoen, Leangen, Rotvoll, Ranheim
 • Dedikert vende- buttspor på Heimdal stasjon
 • Forlengelse av spor fra Heimdal mot Trondheim, ca. 1,8 km. Gir dobbeltsporparsell.
 • Fungerende dobbeltspor fra Marienborg til Lademoen
 • Vendespor på Ranheim
 • Plattformforlengelser på Skansen, Leangen, Rotvoll
 • Kryssingsspor Rotvoll
 • Signalregulering søndre tilsving Stavne

Studiet har vist at det er mulig å realisere framføring av den ønskede bytog-trafikken samt fjerntog og godstog ved å gjennomføre infrastrukturtiltak for 1,5 milliarder kroner.

I oppdraget inngikk også å visualisere trafikken for å vise hvordan de forskjellige togene passer sammen og krysser hverandre på de stedene der dette er mulig.

Animasjonen under viser trafikken for en time ruteopplegg (mellom 07 og 08).

Mellom Heimdal og Ranheim er det i dette tidsrommet framføring av:

 • 8 bytog
 • 3 fjerntog
 • 1 gjennomgående godstog

Flere nyheter

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart