Hopp til innhold

Lyst, lett og luftig var mottoet til arkitektene når de skulle gjøre om to eldre bygninger i Storgata 14 og 18 i Oslo sentrum til et stort, moderne og energieffektivt kontor- og forretningsbygg.

Det ene bygget hadde store ubotelige setningsskader og det andre var uegnet for moderne kontordrift da Olav Thon kjøpte begge gårdene med noen års mellomrom.

Grunnforholdene med leire var svært krevende. Under byggingen måtte det tas hensyn til nabobygget som opprinnelig sto på treflåter, men som nå hadde råtnet opp. Dette bygget sto i fare for å få setningsskader ved tradisjonell støttekonstruksjon mot nytt bygg, så det ble derfor valgt å legge jetpeler under nabobygget og det nye bygget.

Det nye bygget er på rundt 14.000 kvadratmeter, fordelt på åtte etasjer over og to etasjer under bakkenivå. Bygget ligger i krysset mellom Storgata og Nygata, og en bueform på bygget ble valgt som et naturlig svar på møtet mellom de to gatene.

Storgata er en forretningsgate og en viktig samferdselsesåre i Oslo sentrum med hyppige passeringer av busser og trikker i tidsrommet 05-01.15. Et sted mellom 8000 og 9000 lastebilleveranser med byggematerialer ankom byggeplassen i byggetiden, hvilket satte et stort krav til god logistikk i et pulserende sentrum.

Grunnet krevende forhold med bygging i et trafikkbelastet område, så var det satt av mer tid enn normalt og det var opprinnelig tenkt at prosjektet skulle ferdigstilles 1. kvartal 2017. Tidsfristen ble fremskutt til 15. september i år grunnet en leietakers behov for å overta tidligere. Dette medførte til at det ble utarbeidet en fremdriftsplan basert på Lean Construction med soneinndeling og samtidig jobbing i flere etasjer, der arbeiderne jobbet i skiftordninger.

Rejlers har detaljprosjektert elektroinstallasjonene for elektroentreprenør AR Elektroprosjekt AS. Ansvaret har vært å levere arbeidstegninger og skjemaer som tilfredsstiller krav fra BREEAM, myndighetene, byggherren og leietaker for byggets komplette elektro- og datainstallasjoner. Byggets føringsveier er prosjektert i BIM, koordinert og kollisjonskontrollert mot øvrige fag i prosjektet.

Belysningsanlegget er prosjektert i samarbeid med arkitekt og lysleverandør. Det er valgt moderne og effektiv belysning, og energibesparende lysstyring.

Rejlers har vært ansvarlig prosjekterende søker for sikkerhetsanleggene, og prosjektert heldekkende brann- og nødlysanlegg etter gjeldende krav.

I tillegg har Rejlers prosjektert byggets automasjonsanlegg i samarbeid med ventilasjonsentreprenør og KNX leverandør.

Les mer om prosjektet på bygg.noAlle foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Flere artikler