Hopp til innhold

I takt med at Stockholm vokser, øker også behovet for elektrisitet. Flere mennesker skal til og fra jobb og skoler, gå gjennom opplyste parker og varme opp sine boliger. På flere steder i byen pågår det derfor arbeid med å fornye og forsterke det eksisterende kraftnettet.

I Nationalstadsparken i Djurgården planlegger Fortum å erstatte de eksisterende 220 kV luftledningene med nye 220 kV kabler i bakken. Vi har fått i oppdrag med å undersøke og forprosjektere et antall alternative kabelstrekninger.

Vi har også ansvar for konsesjonsprosessen som innebærer en tilgjengelighetsanalyse, samt samråd med myndigheter, spesielt berørte og allmennheten. Miljøkonsulenter her hos Rejlers kommer også til å opprette en miljøkonsekvensbeskrivelse, MKB.

Flere artikler

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart