Hopp til innhold

I takt med at Stockholm vokser, øker også behovet for elektrisitet. Flere mennesker skal til og fra jobb og skoler, gå gjennom opplyste parker og varme opp sine boliger. På flere steder i byen pågår det derfor arbeid med å fornye og forsterke det eksisterende kraftnettet.

I Nationalstadsparken i Djurgården planlegger Fortum å erstatte de eksisterende 220 kV luftledningene med nye 220 kV kabler i bakken. Vi har fått i oppdrag med å undersøke og forprosjektere et antall alternative kabelstrekninger.

Vi har også ansvar for konsesjonsprosessen som innebærer en tilgjengelighetsanalyse, samt samråd med myndigheter, spesielt berørte og allmennheten. Miljøkonsulenter her hos Rejlers kommer også til å opprette en miljøkonsekvensbeskrivelse, MKB.

Flere artikler