Hopp til innhold

Grännabergets vindkraftspark med 13 vindkraftverk på cirka 30 MW og en årsproduksjon på 65GWh ble satt i drift våren 2011.

Vindkraftparken hører til Jönköping Energis kraftnett.

I prosjektet deltok Rejlers for å gjøre avtaler om nettilknytning med vindkraftutviklere. Vi sto også for prosjekteringen av regionledninger, stasjoner og oppsamlingsnett. Rejlers medvirket også i anskaffelser av utstyr, og fungerte som rådgiver for Jönköping Energi Nät AB.

Vindkraft er en energikilde som kommer til å vokse betydelig de nærmeste årene. Våre spesialister er allerede involvert i et antall store vindkraftprosjekter, og etterspørselen på tjenester innen dette området er stort.

Flere artikler