Hopp til innhold
cargolink

Cargolink AS er et jernbaneselskap eid av Autolink Group AS. Med bistand fra Rejlers Railconsult ble Cargolink godkjent som jernbaneforetak i 2008. Selskapet kjører biltransporter og containertog i Norge.

Cargolink AS ble startet av Autolink Group AS for å kjøre selskapets biltransporter, med TågAB som samarbeidspartner i Sverige. Cargolink er etablert i Drammen havn, og driver bil- og containertransporter derfra.

Cargolink har lisens og sikkerhetssertifikat for godstransport, inkludert transport av farlig gods, på det nasjonale jernbanenettet. Mens de fleste operatører i Norge fokuserer på elektrisk drift bruker Cargolink kun diesel, noe som gir dem god fleksibilitet i transporter mellom Oslo og Raumabanen, Rørosbanen og Nordlansbanen. Hvis det for eksempel har skjedd en stans på Dovrebanen har Cargolink bistått med godstransport over Rørosbanen.

Godkjenningsprosess

Rejlers Railconsult har bistått Cargolink med rådigving i forbindelse med oppstarten av selskapet, og i den forbindelse bistått med arbeidet til innhenting av nødvendige tillatelser og rammeverk for driftsoppstart. I tillegg bistod vi med godkjenning og implementering av diesellokomotivet Di 6.

  • Bistand til søknadsprosessen om godkjennelse hos SJTUtarbeidelse av komplett styringssystem for jernbanedrift
  • Utarbeidelse av opplæringsplan for togpersonale.
  • Bistand i forbindelse med implementering av tillatelser.
  • Bistand til godkjenning av Di 6.

Last ned vårt produktark

Flere artikler