Hopp til innhold
railwaynorway

I forberedelsesfasen til utbyggingen av Intercitystrekningene rundt Oslo har Rejlers Railconsult bistått Jernbaneverket med en rapport om kontraktstrategi og organisasjonsmodeller.

IC-utbyggingen er et av de største prosjektene jernbane-Norge står ovenfor. Prosjektet ventes å knytte regionen sammen til et felles bo- og arbeidsmarked, med Osloområdet som nav. Prosjektet består av dobbeltsporede høyhastighetsstrekninger i tre korridorer ut av Oslo, samt nye knutepunkter i byene.

Debatten rundt prosjektet har presset frem et behov for å undersøke alternative kontraktsmodeller og finanisering, for å kunne gjennomføre utbyggingen mer effektivt. Erfaringer fra utlandet, samt andre store prosjekter i Norge kan bidra med verdifulle innspill til gjennomføringen av IC-utbyggingen.

Rejlers Railconsults leveranse: 
Det er et ønske fra Jernbaneverket å trekke på erfaringer fra andre store samferdselsutbygginger i inn- og utland og Rejlers Railconsult har i tillegg tatt med vurderinger fra andre store norske utbyggingsprosjekter, i tillegg til tilgjengelig litteratur.

Oppdraget bestod i å:

  • Utrede mulige kontraktstrategier og organisasjonsmodeller for utbygging av IC.
  • Vurdere om det finnes andre sammenlignbare utbygginger, nasjonalt og internasjonalt, og vurdere fordeler og ulemper ved disse.
  • Foreslå hvordan IC kontraktene bør deles opp og hvordan organiseringen bør organiseres.

Last ned vårt produktark

Foto: CF Salicath / Rejlers Railconsult

Flere artikler