Hopp til innhold

Ensjø i Oslo har det siste tiåret forandret seg fra å være et område dominert av bilforhandlere og industri til en pulserende bydel hvor naturen og det urbane står i fokus. Gamle bilhaller og nedlagte fabrikkbygninger ser nytt lys som kontorlokaler og forretninger, og 7000 nye leiligheter skal bygges frem mot 2020.

I 2004 ble det vedtatt å utvikle Ensjø, og det første boligprosjektet sto ferdig i 2007. Siden den tid har det vært hektisk byggeaktivitet med boliger, næringslokaler, barnehager og skoler, og Ensjø har blitt et attraktivt sted for boligkjøpere som ønsker å bo naturbant.

Hovinbekken er et av Oslos sentrale elveløp som har vært liggende mest under jorda. Denne har nå blitt bragt opp i dagen for å gå gjennom den nye Ensjøbyen, og skaper et idyllisk uteområde, sammen med de store parkene og grøntdraget.
Hovinbekken er også navnet på JM Norges boligprosjekt, som består av tre byggetrinn. Rejlers har rammeavtale med JM Norge, og har detaljprosjektert elkraft og teletekniske anlegg på Hovinbekken II. Hovinbekken II er det andre byggetrinnet i boligprosjektet, og består av to nye blokker med totalt 74 leiligheter.

Rejlers har hatt ansvar for følgende arbeidsområder:

Dimensjonert inntak og effektforbruk av bygget og koordinert inntak mot Hafslund.
Heldekkende brann og nød-, ledesystem iht. gjeldende krav.
Utarbeidet mengdebeskrivelse, NS3420 og tegningsunderlag for tilbudsforespørsel.
Lagd detaljerte tegninger for el-anlegget som har blitt støpt inn i plasstøpte vegger.
Utarbeidet tegningsgrunnlag og skjemaer for bygging av det elektriske anlegget til elektriker.
Detaljert elektriske punkter iht. NEK 400:2014.
BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) med koordinering mot øvrige fag.
Rejlers er også med i tredje byggetrinn, Hovinbekken III, som skal stå ferdig i 2017.

Les mer om prosjektet på bygg.no

Flere artikler