Hopp til innhold

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hos Oslo Universitetssykehus flytter i disse dager inn i et nytt bygg på Mortensrud. Bygget skal romme behandlingstilbud for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i Oslo innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.

Nybygget er på 13 800 kvadratmeter, fordelt på 4 fløyer. Det skal kombinere dagpasienter, døgnplasser, kontorvirksomhet og lokaler for barne- og ungdomspsykiatrien. Betonmast har vært totalentreprenør på bygget, mens OBOS Forretningsbygg har vært byggherre. Oslo Universitetssykehus leier lokalene, som er tilpasset deres behov, av OBOS Forretningsbygg.

Ved planlegging og prosjektering av omsorgsbygg kreves det spesiell kompetanse, da man blant annet må ha forståelse og kunnskap om prosesser og strenge krav til sikkerhet. Bygget på Mortensrud er en åpen institusjon, men enkelte arealer har større sikkerhetstiltak enn de øvrige.

Sikkerheten er viktig for at man skal kunne beskytte pasienter og ansatte mot faren for blant annet brann eller overfall. Dette gjelder også utstyr. I tillegg må de ansatte alltid ha tilgang på pasientopplysninger, selv ved strømstans.

Rejlers har prosjektert ulike varslingssystemer og reserveforsyning for strøm for å ivareta sikkerheten til pasienter, ansatte, utstyr, bygg og pasientopplysninger. Vi har også bidratt med å finne løsninger til belysningsanlegg, prosjektert dagslyssensorer og solavskjerming – som tilfredsstiller standarden for passivhus.

Rejlers har utført følgende:

  • Vurdert behovet for Lynvern på bygget
  • Koordinert inntak mot Hafslund
  • Prosjektert brann og nød-/ledesystem iht. forskrifter.
  • Funnet løsninger i samråd med leverandør for å levere et belysningsanlegg som tilfredsstiller standard for passivhus.
  • Prosjektert overfallsalarm på alle dører i hele bygget.
  • Prosjektert anlegg i sikkerhetssone 1, der alt utstyr skulle være vandalsikkert.
  • Prosjektert inn dagslyssensorer som dimmer lyset ned når det er nok dagslys inn i rommet. I tillegg så er det prosjektert solavskjerming hvis det blir for mye sol inn i rommet.
  • Prosjektert UPS-anlegg til IKT-anlegg som må være operativt hele tiden.
  • BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Les mer om prosjektet i Byggeindustrien nr.8 – 2015

Les mer om prosjektet på bygg.no

Foto: Trond Joelson / Byggeindustrien

Flere artikler

Oslo

Besøksadresse

DEG 16, Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Halden

Besøksadresse

Violgata 8
1776 Halden

+47 21 93 99 99

kontakt@embriq.no

Se kart

Göteborg

Besøksadresse

Gamlestadsvägen 2, B19
415-11 Göteborg, Sverige

+46 31 61 01 00

Se kart

Motala

Besøksadresse

Turbinvägen 8
591-61 Motala, Sverige

+46 141 22 48 60

Se kart

Stavanger

Besøksadresse

Forusbeen 78
4033 Stavanger

Se kart

Molde

Besøksadresse

Enenveien 2A
6416 MOLDE

Se kart