Hopp til innhold

Økt befolkningsvekst på Nordstrand i Oslo næret et behov om flere skoleplasser på Munkerud grunnskole. Den gamle skolen fra 1959, som allerede var påbygd flere ganger, lå på en kupert tomt preget av bratte fjellknatter og var i dårlig forfatning. Det ble derfor besluttet å bygge en helt ny skole med passivhusstandard som også skulle bygges bedre inn i terrenget for å møte behovet om gode utearelaer.

Skolen er bygd med hvit teglsten i kombinasjon med treverk for å tilpasse seg eksisterende villabebyggelse. Det er valgt å gå vekk fra en tradisjonell 15 graders saltaksløsning for en mer variert utforming, og man har samtidig fått anledning til å integrere ventilasjonsaggregatene på taket.

Et passivhus bruker mindre energi til oppvarming enn vanlige hus. Ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning er passive tiltak for å redusere energibehovet.

På Munkerud skole er det etablert et geovarmeanlegg for oppvarming av bygget og tappevannet. Det har vært høy fokus på å få de tekniske anleggene til å fungere optimalt, noe som til tider kan være utfordrende da hensyn til energibruk kan gå på tvers av brukerønsker, slik som for eksempel automatisk styring av solavskjerming.

Rejlers har detaljprosjektert elkraft og teletekniske anlegg for elektroinstallatør i totalentreprise med ansvar for:

  • Arbeidstegninger for elkraft, tele og fordelingsskjemaer
  • Effektbudsjett
  • Kortslutningsberegninger
  • Lysberegninger
  • Koordinert installasjoner mot øvrige fag

Les om prosjektet på bygg.no

Flere artikler