Hopp til innhold

Utvikling i bruk av elektrisitet og fjernvarme, produksjon fra lokale energikilder, uutnyttede ressurser og forventet utvikling innen energi er blant temaene på agendaen når Rejlers presenterer lokale energiutredninger for kommunene på Sør- og Østlandet.

Det er nettselskapene i Norge som er pålagt å utarbeide en energiutredning for kommunene der de har områdekonsesjon. Utredningen skal oppdateres hvert annet år. Rejlers har vært en betydelig aktør i utarbeidelse og oppdatering av utredningene siden ordningen ble innført for snart ti år siden.

– Annethvert år oppdaterer vi nå utredningene for mer enn 70 kommuner. Det er spennende å se på forskjeller og utviklingstrekk i kommunene, og også hvordan regioner ser ut til å utvikle seg ulikt. I årets oppdatering har vi, i tillegg til tradisjonelle energitemaer, lagt vekt på effekt, det vil si energi per tid. Det er fordi infrastrukturen for elektrisitet nå utfordres av energieffektive, men effektkrevende, apparater. Vi mener derfor kunnskap rundt dette er det viktigste å formidle for å bidra til en rasjonell utvikling av energisystemene, sier Gunn Spikkeland Hansen, som har hatt prosjektledelsen på Agder.

I samarbeid med Arild Olsbu og Eirik Lundevold har hun også tatt initiativ til en omfattende fornying av utredningen. 2013-utgaven er mer kompakt og lettere tilgjengelig, hovedsakelig på grunn av spissing av innholdet. Generelt er informasjon mye lettere tilgjengelig i dag enn den var i 2004. Det er derfor lagt vekt på å gi en mest mulig komplett oversikt over relevante saker, som kan trigge interesse for å søke videre etter mer informasjon.

Utredningen presenteres i åpne møter for hver kommune. Settingen varierer, i alt fra formannskapsmøter til regionale samarbeidsfora eller grupper fra administrasjonen. Formålet er i alle tilfeller økt kunnskap om energibruk, -utfordringer og –muligheter.
Utredninger og presentasjoner er tilgjengelig på nettselskapenes nettsider, for eksempel her.

Flere artikler