Hopp til innhold

Oppdraget innebærer energianalyser, innføring av energiledelse samt rådgivning i det energieffektiviserende arbeidet.

Underlaget skal brukes av kommunen i det videre budsjettarbeidet.

I tillegg skal moderne energiledelse implementeres og det konkrete arbeidet i forbindelse energieffektivisering startes.

Totalt har Lyngdal kommune 40 000 m2 bygningsmasse i tillegg til gatelys og vann- og avløpsanlegg.

Flere artikler