Hopp til innhold

Siden energimerkeordningen ble innført i 2010 har Rejlers vært energirådgiver for Olav Thon Gruppen innen energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg med fokus på energieffektiv drift og energieffektivisering. Avtalen er nå forlenget fram til 2018.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Gruppen er delt inn i to divisjoner:

  • Thon Eiendom er markedsledende innen eiendom med 104 kjøpesentre og ca. 500 næringseiendommer.
  • Thon Hotels er en av Norges ledende hotellkjeder med 65 hoteller og 9300 rom i Norge.

Rejlers skal gjennom sin tverrfaglige kompetanse energimerke nye og eksisterende bygg i porteføljen, komme med forslag på energieffektiviseringstiltak, samt gjennomføre 2. gangs energivurdering av tekniske anlegg. I henhold til Energimerkeforskriften skal tekniske anlegg energivurderes hvert 4. år, og bygg energimerkes hvert 10. år.

– Gjennom energimerkeordningen og samarbeidet med Rejlers ønsker vi å sette enda mer fokus på energieffektiv drift og på energibesparende tiltak, sier Thor-Erik Kolsrud, direktør for drift og vedlikehold i Olav Thon Gruppen. Vi ser helt klare miljømessige og økonomiske gevinster ved å iverksette tiltak rapportene fra energimerkingen gir oss, fortsetter han.

Energimerking av næringsbygg

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1 000 m² skal til enhver tid være energimerket.

Hensikten med energimerkeordningen er å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand. Samt mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak, konkrete tiltak for omlegging til fornybare energikilder, og gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut.

Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal bidra til at slike anlegg fungerer effektivt og med minimal miljøbelastning. Det er NVE som administrerer ordningen.

Bilde øverst: Thon Hotel Bergen Brygge. Byggeår er 1930 med et areal på 8397 m2.

Flere artikler