Hopp til innhold

Rejlers GIS avdeling i Kristiansand har tilrettelagt en ny løsning for kunden hvor veilysanlegg kan dokumenteres i kommunens datasystemer (GIS løsninger).

Rejlers har modellert en GIS løsning slik at teknisk informasjon om lyspunktet (type armatur, effekt m.m.), samt kabel- og stolpe traséer  dokumenteres. Datasettet overføres til kommunens GIS system slik at brukerne hos kunden får en oversikt over sitt veilys anlegg sammen med øvrig kommunal infrastruktur.

I tillegg til å dokumenter veilysanleggene tilbys en gis-analyse over dagens anlegg, for å finne feil og mangler i eksisterende datasett.

Foto: Kåre Bye/Rejlers

Flere artikler